Dwudziestolecie "Katolika"

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej zostało utworzone 17 marca 1997 roku przez biskupa siedleckiego Jana Wiktora Nowaka. Pierwszym dyrektorem szkoły był ks. Zbigniew Sobolewski, obecnie kieruje nią ks. Wiesław Mućka.

Uczeń na pierwszym miejscu

Od początku szkoła wyznaczyła sobie ambitne i trudne zadania. Zapewnia uczącej się młodzieży najlepsze warunki do rozwoju intelektualnego, moralnego, religijnego i kulturowego. Grono pedagogiczne usiłuje rozbudzić w swoich uczniach zainteresowania oraz potrzebę zdobycia rzetelnej wiedzy. Słowem szkoła przygotowuje młodzież do kolejnego etapu kształcenia, jak również do dorosłego życia. Dużo uwagi pracujący tu nauczyciele poświęcają kształtowaniu właściwych postaw, w duchu miłości do Kościoła i Ojczyzny. Uczą szacunku i tolerancji dla drugiego człowieka, stwarzają atmosferę przyjaźni, koleżeństwa, życzliwości.

Liceum nawiązuje do tradycji szkół humanistycznych, jest to jedyna w powiecie szkoła z nauką łaciny. Stara się wyposażyć ucznia we wszechstronną wiedzę, aby absolwenci mogli swobodnie korzystać z dorobku myśli ludzkiej, potrafi li odnaleźć się w rzeczywistości oraz twórczo i kreatywnie uczestniczyli w życiu społeczno-kulturalnym.

Oprócz zajęć lekcyjnych zapewnia uczniom możliwość rozwijania zainteresowań i pasji. Działają tu koła nauki gry na gitarze, teatralne, języka angielskiego, historyczne, informatyczne. Uczniowie mogą również doskonalić sprawność fizyczną w ramach zajęć Uczniowskiego Klubu Sportowego. Szkoła organizuje ponadto wycieczki do teatrów, wyjazdy rowerowe, biwaki, obozy sportowe zimowe i letnie, rejsy żeglarskie. Uczniowie każdego roku wyjeżdżają na Spotkania Młodych (Mediolan, Paryż, Budapeszt, Rzym, Hamburg).

Jubileusz i poezja

Uczniowie Katolickiego Liceum przygotowali z okazji jubileuszu kilka wydarzeń, jednym z nich był spektakl „Norwid. Poezja i dobroć”, który zaprezentowali w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej BCK: przybliżyli biografię swojego patrona, jego pogmatwany i barwny życiorys oraz twórczość. Scenariusz sztuki napisała Julia Korzysz, uczennica klasy maturalnej o profilu humanistycznym, we współpracy z Cezarym Marczewskim, polonistą i wicedyrektorem szkoły. Ponadto Julia wspólnie ze swoim bratem skomponowała muzykę do wierszy Norwida. Można byłoby długo wymieniać osiągnięci i mocne strony szkoły. Widoczne są one w rankingach szkół, w 100% zdawalności matur, jak również w tym, co zaprezentowała młodzież podczas widowiska.

– Jesteśmy małą szkołą. Najmocniejszą jej stroną jest indywidualne podejście do ucznia. Każdy – bez względu na uzdolnienia, poziom wiedzy, predyspozycje – może zrobić naprawdę dużo, jeżeli tylko chce. Tworzymy społeczność, która ma cele, ambicje, podejmuje różne wyzwania. Nasza szkoła ciągle dopasowuje się do potrzeb ucznia, aby sięgał po więcej. Najlepiej aby uczeń przerastał mistrza – mówi wicedyrektor Cezary Marczewski. Uczniowie nagrywają audycje radiowe, wystawiają spektakle, przeprowadzają wywiady, rozwijają swoje pasje matematyczne, chemiczne, biologiczne, informatyczne. Ta szkoła przygotowuje ich do życia.