WOLNOŚĆ WYMODLONA, WYPRACOWANA, WYWALCZONA

Centrum uroczystości Narodowego Dnia  Niepodległości były dziękczynne msze  święte oraz składanie kwiatów w miejscach  pamięci. 

– Nie wystarczy nam dzisiaj tylko zachwycać  się otrzymaną niepodległością  i wzruszać czynami wielkich przodków.  Potrzeba nam nowych czynów, nowej jakości  życia. Potrzeba narodowych rekolekcji,  które przeorają sumienia i nasze  serca, by powstały z tego nowe, dobre  czyny. Czyż nie ma się spełnić proroctwo  Prymasa Tysiąclecia: „idzie nowych ludzi  plemię, jakich jeszcze nie widziano"? Za  poetą wznieść trzeba modlitwę do Boga:  „Daj nam uprzątnąć dom ojczysty". To  jest zadanie na ten rok, na następne lata  – podkreślał w Białej Podlaskiej ks. kanonik  Marian Daniluk. 

– Poprzez krzewienie poczucia tożsamości  narodowej oraz zabieganie o wzmacnianie  polskiej racji stanu w Europie i na  świecie, wspólnie budujemy niepodległą,  wolną i suwerenną polską rzeczywistość.  Módlmy się o mądrych przywódców,  a Bóg niech błogosławi i ma w swojej  opiece Polskę i polski lud – mówił w Radzyniu  Podlaskim ks. kanonik Henryk  Och. 

Senator Grzegorz Bierecki i poseł Jan  Szewczak uczestniczyli w bialskich oraz  – w towarzystwie posła Marcina Duszka  – w międzyrzeckich obchodach. Wicewojewoda  lubelski Robert Gmitruczuk  wziął udział w obchodach w Terespolu  oraz w przeglądzie pieśni patriotycznej  w Dubicy. Nie zabrakło bowiem tego dnia  imprez integracyjnych, wystaw, okolicznościowych  koncertów, a nawet wydarzeń  sportowych: w Białej Podlaskiej  odbył się turniej szachowy, w Radzyniu  i Międzyrzecu – Biegi, a w Czemiernikach  – Marsz Niepodległości.