Sukces programu Polska Wschodnia

– Wspieramy takie projekty, których efektem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki pięciu województw Polski Wschodniej oraz lepsza dostępność tego obszaru dla mieszkańców, turystów, inwestorów. Przyczyniamy się do powstawania dobrej jakości miejsc pracy i poprawiamy miejscową bazę podatkową – w konsekwencji budujemy kapitał na rozwój całej społeczności makroregionu – mówi wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. – Cieszy mnie, że zarówno przedsiębiorcy jak i samorządy z Polski Wschodniej tak aktywnie sięgają po fundusze europejskie i z dużym powodzeniem realizują projekty, które przyniosą korzyść wszystkim – dodaje.

8 miliardów na rozwój

Budżet programu Polska Wschodnia wynosi w sumie ponad 8 miliardów złotych i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Poza województwem lubelskim środki trafiają do woj. podlaskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i warmińsko-mazurskiego. Pieniądze są wykorzystywane na dotacje dla firm, które przedstawią ciekawe projekty na rozwój swoich biznesów. Znaczna część środków wspiera „twarde” inwestycje: budowę dróg i modernizację kolei.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju najwięcej umów (401), podpisanych zostało w ramach tzw. osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, przeznaczonej dla firm. W zorganizowanych do tej pory konkursach przedsiębiorcy zdobyli dotacje o wartości ok. 542 mln zł. Większość złożonych wniosków o dofinansowanie pochodziło z małych i średnich miast Polski Wschodniej. Na wynik oceny czeka kolejnych 650 wniosków, a w przyszłym roku otworzą się nowe nabory.

Infrastruktura transportowa

Największa część budżetu Programu Polska Wschodnia to oś II Nowoczesna infrastruktura transportowa, przeznaczona dla samorządów (zarządców dróg wojewódzkich i miejskich) oraz Związków ZIT (miast wojewódzkich i otaczających je gmin). Na projekty infrastrukturalne polegające m.in. na tworzeniu połączeń drogowych z siecią dróg krajowych zawarto w sumie 38 umów o wartości 4,14 mld zł. W ostatniej, III osi Ponadregionalna infrastruktura kolejowa wspierane są inwestycje PKP PLK S.A. (we współpracy z PKP S.A.) w trasy łączące ze sobą miasta wojewódzkie makroregionu (tworzą tzw. Wschodnią Magistralę Kolejową). Prace budowlane w pierwszym projekcie na linii kolejowej nr 68 Lublin – Stalowa Wola/ Rozwadów rozpoczęły się w lipcu br. –

Zależy nam na tym, aby wszystkie projekty zostały sprawnie i terminowo zrealizowane, dlatego wsłuchujemy się w głosy płynące od wnioskodawców i beneficjentów, wdrażamy uproszczenia i aktywnie poszukujemy rozwiązań, które sprawią, że fundusze europejskie będą jeszcze bardziej atrakcyjnym i możliwie prostym w obsłudze instrumentem wsparcia dla różnorodnych grup beneficjentów. Patrząc na dotychczasowe efekty jestem przekonany, że drugą połowę budżetu zainwestujemy równie sprawnie i realizacja całego Programu Polska Wschodnia zakończy się powodzeniem – mówi minister Hamryszczak.