Współpraca dla naszego bezpieczeństwa

Dokument podpisali prezydent Dariusz Stefaniuk, komendant miejski policji mł. inspektor Grzegorz Pietrusik oraz Artur Kozioł, komendant straży miejskiej. Porozumienie sankcjonuje dotychczasową współpracę oraz uszczegóławia dalsze wspólne działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w mieście.

– Precyzujemy w tym dokumencie nasze współdziałanie w zakresie wspólnych patroli w miejsca niebezpieczne, zwłaszcza w dni, kiedy to zagrożenie wzrasta. Miasto ma monitoring, z którego chętnie korzystamy, co ułatwia nam wykrywanie niekorzystnych zdarzeń, mających miejsce na terenie miasta, szczególnie zachowań przestępczych – podkreślił komendant Pietrusik.

Oprócz wspólnych patroli do najważniejszych obszarów współpracy należeć będą: działania prewencyjne i porządkowe podczas zgromadzeń i imprez masowych, zabezpieczanie miejsc, gdzie popełniono przestępstwa, wystąpiły wypadki czy awarie techniczne, wspólne szkolenia i działania profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży. Bardzo ważnym obszarem współpracy jest utrzymywanie stałej łączności pomiędzy służbami i wymiana informacji z możliwością podjęcia działań interwencyjnych. Informacje pozyskiwane będą z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz z monitoringu wizyjnego.