Janowska Stadnina Pomnikiem Historii

Status Pomnika Historii przyznawany jest zabytkom o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Trudno odmówić tych cech Stadninie Koni w Janowie Podlaskim, której historia była tak burzliwa jak nasza historia narodowa, jak ujął to dyr. Andrzej Krzyształowicz, z którego postacią się ona nierozerwalnie kojarzy.

Rozporządzenia uznające nowe obiekty zabytkowe za Pomniki Historii zostały wręczone przez Prezydenta Andrzeja Dudę podczas czwartkowej uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Lista Pomników Historii – pierwsze ustanowione zostały w 1994 r. – liczy obecnie 81 obiektów. Prezydent stwierdził, iż uroczystość ta, dzięki ogromnemu wsparciu wicepremiera, ministra kultury prof. Piotra Glińskiego „daje szansę zrealizowania tego wielkiego zamierzenia, jakie razem podjęliśmy – że na 100-lecie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości będzie 100 Pomników Historii, czyli będzie 100 obiektów w Polsce wpisanych na tę ważną, prestiżową, istotną dla naszego dziedzictwa kulturalnego listę”.

23 listopada status Pomnika Historii otrzymały: „Ciechocinek – zespół tężni i warzelni soli wraz z Parkiem Tężniowym oraz Parkiem Zdrojowym”, „Gdańsk-Oliwa – zespół pocystersko- katedralny”, „Gościkowo-Paradyż – pocysterski zespół klasztorny”, „Grudziądz – zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły”, „Janów Podlaski – Stadnina Koni”, „Kielce – dawny Pałac Biskupów i Katedra”, „Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem”, „Nieborów i Arkadia – zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno- romantyczny”, „Radruż – zespół cerkiewny”, „Sandomierz – historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy” i „Szalowa – Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła”. Ponadto istniejący już Pomnik Historii „Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego” został rozszerzony o założenie Archikatedry pw. Chrystusa Króla i obecna jego nazwa brzmi: „Katowice – Gmach Województwa i Sejmu Śląskiego oraz zespół katedralny”.

Janowska Stadnina Koni jest piątym Pomnikiem Historii w województwie lubelskim. Status ten posiadają również: Kazimierz Dolny, Kozłówka – zespół pałacowo-parkowy, Lublin – zespół architektoniczno- urbanistyczny oraz Zamość – historyczny obszar miasta w zasięgu obwarowań XIX wieku.