„UTRACONY ŚWIAT” LEONA BARSZCZEWSKIEGO

Trudno przecenić wkład Polaków  w badanie Syberii oraz Azji Środkowej.  Większość z nich była zesłańcami, skazanymi  za udział w powstaniach lub  udział w konspiracji niepodległościowej.  Benedykt Dybowski, Aleksander  Czekanowski, Jan Czerski czy Bronisław  Piłsudski to jedynie nieliczni, ale bodaj  najbardziej znani spośród nich. 

Wybitny, choć mało znany 

Leon Barszczewski, zbyt młody by  uczestniczyć w Powstaniu Styczniowym,  jak dwóch poległych w nim starszych  braci, podjął naukę w szkole wojskowej,  której jednak nie ukończył.  Zapytany na lekcji historii o „bunty Polaków”,  bronił powstańców styczniowych,  za co skreślono go z listy studentów  i skierowano do pułku. W ramach  służby wiele lat spędził w Samarkandzie,  na niezbadanych wówczas terenach.  Podczas wypraw podróżniczych  opracowywał mapy terenu, biegu rzek  i dróg na pograniczu Chin i Afganistanu.  Uczestniczył w ekspedycjach archeologicznych  i etnograficznych. Barszczewski  był pierwszym polskim badaczem lodowców  Azji, dlatego też jedno zbocze  Grzbietu Hissarskiego nosi jego imię.  W świecie biologii też pozostawił swój  ślad. Roślina Czosnek Barszczewskiego  została nazwana na cześć tego wybitnego  Polaka. 

Nieznany świat opisywał w dzienniku,  gdzie notował też swoje obserwacje  z botaniki, zoologii, geografii. W Azji  spędził ponad 20 lat. 

Medalowe fotografie 

Prezentowane na wystawie fotografie Leona Barszczewskiego, pamiątki  rodzinne, dokumenty oraz rękopisy  sprzed 140 lat udostępnił Igor Strojecki  oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.  Igor Strojecki jest również autorem  książki o identycznym tytule jak nazwa  wystawy, w poświęconej jego pradziadowi  – Leonowi Barszczewskiemu. 

– Leon Barszczewski, jak na czasy w których  żył, był utalentowanym fotografem.  Jego zdjęcia są znakomite pod  względem technicznym, jak również  prezentują wysoki poziom artystyczny  – mówi Małgorzata Nikowska, dyrektor  bialskiego muzeum. 

Zdjęcia Leona Barszczewskiego były  doceniane już za życia autora, otrzymywały  złote medale na wystawach fotograficznych. 

Wernisażowi wystawy towarzyszyła  promocja książki i spotkanie z jej autorem. 

Ekspozycja będzie dostępna do 28 stycznia  2018 roku. 

Gratka dla młodzieży szkolnej 

Muzeum z okazji tej wyjątkowej wystawy  opracowało „Program edukacyjny”  zatytułowany – „Utracony Świat.  Podróże Leona Barszczewskiego po XIX  – wiecznej Azji Środkowej”. 

Placówka zachęca młodzież szkolną do  odwiedzenia wystawy i wzięcia udziału  w konkursie – „Odwiedź wystawę i wygraj  książkę’’ (regulamin w konkursu na  stronie; http://muzeumbiala.pl/7152).  Placówka proponuje ponadto zajęcia  plastyczne „Podróże do Samarkandy.  Malowanie motywów wschodnich na  naczyniach’’, zajęcia teoretyczne „Historia  podróży do XIX – wiecznej Azji’’ oraz  zwiedzanie wystawy z przewodnikiem.  Podczas zwiedzania wystawy i zajęć  młodzież będzie miała okazję spojrzeć  na Azję sprzed 140 lat oczami wyjątkowego  człowieka, który potrafił równolegle  z pracą zawodową rozwijać swoje  pasje, zaspokajać ciekawość świata  i uwieczniać rzeczywistość jaką widział  dla przyszłych pokoleń.