Sześciu przeciw wszystkim

Od początku br. przygotowywany był  „Miejski Program Rewitalizacji Miasta  Radzyń Podlaski na lata 2016-2023”, na  realizację którego miasto może uzyskać  ok. 10 mln zł z Regionalnego Programu  Operacyjnego. Program zakładał rewitalizację  Pałacu Potockich oraz Rynku.  Projekt rewitalizacji korpusu głównego  Pałacu przygotowali naukowcy z Politechniki  Lubelskiej we współpracy  z warszawską Akademią Sztuk Pięknych.  Rynek pełniący dotychczas funkcję  parkingu ma stać się wizytówką miasta  (nowa nawierzchnia, mała architektura,  fontanna). 

Po wykonaniu projektu budowlanego  magistrat uzyskał zgodę starosty, jednakże  sześcioro mieszkańców ul. Rynek  złożyło odwołanie od pozwolenia  na budowę, warunkującego inwestycję.  Chodziło głównie o to, że zgodnie z projektem  Rynek przestanie pełnić rolę parkingu,  choć zostanie tam zachowany  ruch samochodów. 

Wojewoda lubelski utrzymał jednak  w mocy decyzję starosty. 

– To jest nasz wspólny sukces. Zrozumienie  ze strony pana starosty, ale  również akceptacja przez służby nadzoru  prawnego wojewody lubelskiego  – mówi burmistrz Jerzy Rębek dodając,  że działania, które miały zniweczyć dotychczasowe  wysiłki związane z przeprowadzeniem  rewitalizacji zakończyły  się fiaskiem. 

Magistrat mógł złożyć zatem w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o dofinansowanie rewitalizacji Pałacu Potockich  i Rynku, na co miasto otrzymać  może ok. 10 mln zł. Decyzji spodziewać  się można już w przyszłym roku.