Krzyż Wolności i Solidarności dla senatora Biereckiego

– Jesteśmy w miejscu szczególnym, bo to w tej niezwykłej sali zmieniła się historia Polski. To tu powstało to, co daliśmy najpiękniejsze Polsce i Europie. Są tu ci, którzy pierwsi wypełnili słowo „Solidarność” treścią. To miejsce jest miejscem nadziei na lepszą i wolną Polskę. Ten czas, to miejsce, w roku 1970 i później, 13 grudnia 1981 roku. Wszyscy znamy te fotografie – kordon zomowców i lufy wymierzone w Was, w naszą Solidarność. Gdzie dziś są ci ludzie? Gdzie jest tamten system? Nie ma. Minęło 36 lat, ale dziś w pełni widać Państwa zwycięstwo. To Państwo własną ofiarą i własnym poświęceniem nas do tego miejsca przyprowadzili i za to Państwu dziękujemy – mówił prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Prezes IPN-u skrytykował też w swoim przemówieniu haniebne porównania dzisiejszej rzeczywistości do stanu wojennego, których używa często opozycja parlamentarna. Zaapelował również o poszanowanie i pamięć o bohaterach «Solidarności».

Wśród 28 odznaczonych przez prezesa IPN-u był senator Grzegorz Bierecki, który w działalność opozycyjną zaangażował się jeszcze w czasie nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku. Od 1981 roku, kiedy został wybrany przewodniczącym ogólnopolskiego komitetu założycielskiego Federacji Młodzieży Szkolnej, organizował niejawne struktury Solidarności Młodych. Tej działalności nie przerwał wybuch stanu wojennego, nie przerwało jej też trzymiesięczne aresztowanie w 1984 roku. Zwolniony na mocy amnestii angażował się w reaktywację lokalnego, działającego w podziemiu, Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Brał udział w redagowaniu wydawnictw drugiego obiegu. W latach 1989-1991 pełnił funkcję szefa biura Krajowej Komisji NSZZ «Solidarność» w Gdańsku. Krzyż Wolności i Solidarności został ustanowiony przez Sejm 5 sierpnia 2010 roku. Po raz pierwszy przyznano go w czerwcu 2011 roku przy okazji obchodów 35. rocznicy protestów społecznych w Radomiu. Krzyż nadawany jest przez Prezydenta RP, na wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, działaczom opozycji wobec dyktatury komunistycznej, za działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowanie praw człowieka w PRL. Źródłem uchwalenia Krzyża Wolności i Solidarności jest Krzyż Niepodległości z II Rzeczypospolitej.