Środowiskowy Dom Samopomocy już działa

Placówka obejmuje opieką osoby cierpiące  m.in. na zaburzenia osobowości,  otępienia, demencję starczą, chorobę  Parkinsona, Alzheimera. Jest przygotowana  na przyjęcie ok. 30 osób i czynna  jest od poniedziałku do piątku 10 godzin  dziennie. 

– Brakowało nam ośrodka zajmującego  się wspieraniem tej grupy ludzi.  Uruchomienie Środowiskowego Domu  Samopomocy jest odpowiedzią na potrzeby  społeczeństwa – mówi Ewa Borkowska,  dyrektor Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.  Placówka jest jedną z niewielu o takim  profilu w województwie lubelskim.  Opieka nad osobami dotkniętymi tego  typu schorzeniami wymaga od rodzin  bardzo dużego wysiłku. Dlatego też  one otrzymywać będą w ŚDS ogromne  wsparcie.  Chorzy będą mieli zapewnioną opiekę  terapeutyczną i medyczną. Dom dysponuje  pracownią artystyczną, kulinarną,  kulturalno – oświatową oraz  w świetlicą. 

– Skierowanie na pobyt w Domu Samopomocy  zostaje wydany na zasadzie  decyzji administracyjnej. Wniosek należy  złożyć do Miejskiego Ośrodka Pomocy  Społecznej, dołączając do niego  zaświadczenie lekarskie – informuje  dyrektor Ewa Borkowska, dodając, że  są jeszcze wolne miejsca.