100 NOWYCH MIEJSC PRACY

Wydział zamiejscowy GITD w Białej   Podlaskiej otwarty został w efekcie   starań podlaskich parlamentarzystów   senatora Grzegorza Biereckiego i posła   Jana Szewczaka, którzy nie od dziś intensywnie   wspierają działania na rzecz   Polski wschodniej.  

– O tym, jak ogromny jest w naszym   regionie głód pracy najlepiej świadczy   fakt, że na 20 miejsc zgłosiło się ponad   350 osób, z których 90% legitymowało   się wyższym wykształceniem – mówi   senator Grzegorz Bierecki.  

Bialska placówka GITD została uruchomiona   w połowie listopada ubiegłego   roku. Do zadań 20 pracowników należy   m.in. prowadzenie postępowań administracyjnych   dotyczących naruszenia   obowiązku uiszczenia opłaty elektronicznej,   przygotowywanie projektów   decyzji administracyjnych i czynności   wyjaśniających w sprawach o wykroczenia.  

GITD szacował początkowo, że w bialskim   wydziale w perspektywie kilku   najbliższych lat pracę znajdzie dwukrotnie   tyle osób, ale już zweryfikował   poprzednie założenia   Alvin Gajadhur, szef Głównej Inspekcji   Transportu Drogowego poinformował,   że w bialskim wydziale zamiejscowym   GITD w roku bieżącym pracę podejmie   dodatkowych 100 osób. Nabór   rozpocznie się jeszcze w tym kwartale.   – Jesteśmy bardzo zadowoleni z doskonałej   lokalizacji biura w Białej Podlaskiej   i efektów jego działalności. Statystyki   mówią same za siebie. Widziałem   się również z pracownikami, którzy   potwierdzają taką opinię – powiedział   Alvin Gajadhur.  

20 osób, które w listopadzie podjęło   pracę wystawiło do końca roku 511 decyzji   na łączną kwotę ponad 500 tys. zł   oraz wysłało 1 000 upomnień na kwotę   1,3 mln zł.  

Te 100 nowych miejsc pracy to efekt   poprawki, o którą zabiegali senator   Grzegorz Bierecki i poseł Jan Szewczak.   – Poprawka dotycząca zwiększenia   liczby etatów w wydziale egzekucji   opłat jest dla nas bardzo ważna nie   tylko ze względów finansowych. Chodzi   również o kontynuowanie idei dekoncentracji   państwowych urzędów,   które mogą wspierać mniejsze ośrodki,   takie jak Biała Podlaska – wyjaśnił Jan   Szewczak.  

Prezydent Dariusz Stefaniuk stwierdził, że efekt finalny, w postaci otwarcia   w Białej Podlaskiej placówki GITD, poprzedziła   ogromna praca, zwłaszcza senatora   Grzegorza Biereckiego i posła Jan   Szewczaka, mająca na celu przekonanie   władz centralnych, że warto to zrobić.   Ze strony magistratu było to również   jednak podjęcie pewnego rodzaju ryzyka   związanego z niepewnością czy   nowo zatrudnieni się sprawdzą.  

– Kilka miesięcy temu przyjęliśmy   spore ryzyko, decydując się na stworzenie   biura centralnej instytucji w naszym   mieście. Dziś potwierdzamy, że   dzięki doskonałemu naborowi, dobrze   przeszkolonym pracownikom, możemy   liczyć na zaufanie parlamentarzystów   i instytucji centralnych – wyjaśnił z zadowoleniem   Dariusz Stefaniuk.