Po pierwsze: nie zadłużać

Rok 2018 w  Terespolu będzie kolejnym okresem wielu inwestycji. Będą realizowane 3 projekty unijne z  dofinansowaniem z wysokością 85%. Łączna kwota dofinansowania inwestycji unijnych przekroczy 4,5 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę odnawialnych źródeł energii. Wymienione zostaną na słupach oświetleniowych oprawy standardowe na energooszczędne oprawy ledowe. Ponadto dzięki dofinansowaniu mieszkańcy naszego miasta będą mieli bezpieczny dostęp do elektronicznych usług świadczonych przez urząd. W fazie rozpatrywania jest wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie na kwotę niemal 6 mln zł rewitalizacji tzw. obszaru „Konowica”. W przypadku otrzymania środków w sąsiedztwie stadionu miejskiego zostanie m.in.: wyremontowany budynek po starym hotelu, wybudowane zostaną ciągi pieszo – rowerowe, droga dojazdowa, oświetlenie, plac zabaw, amfiteatr, skate park, siłownia na świeżym powietrzu, oczyszczone i zagospodarowane zostaną 2 zbiorniki wodne. Planujemy remont pomnika zlokalizowanego przy Akademickim LO, który upamiętnia budowę Traktu Brzeskiego.

W planach na przyszły rok uwzględnione są również remonty kolejnych odcinków dróg: Kraszewskiego, Popiełuszki, Słuszki, Sportowej, Cerkiewnej, drugi odcinek Szkolnej, połączenie ulicy Wyszyńskiego z Sikorskiego, Sienkiewicza, wzdłuż torów kolejowych, Spokojnej, Błotków, Przelotowej, odgałęzienie ulicy Żeromskiego, Różanej, Wschodniej, Miłosnej i Młynarskiej. Zostaną ułożone kolejne chodniki o łącznej długości ponad 2 km. Przy stosunkowo skromnym budżecie, systematycznie zmieniamy wizerunek miasta dzięki współpracy z mieszkańcami, radą miasta oraz licznym, pozyskiwanym środkom zewnętrznym.