Ks. Jan Raboszuk uhonorowany

Uroczystość odbyła się w kościele pw. Opatrzności Bożej w Parczewie. Poprzedziła ją msza św. w intencji uhonorowanego kapłana, której przewodniczył    proboszcz parafii ks. Stanisław Kulik. Ksiądz Jan Raboszuk wychował się w religijnej i patriotycznej rodzinie. Stąd też  wypływała jego odwaga w dążeniu do prawdy o historii Polski oraz jego zdeterminowane zaangażowanie w naukę,  zwłaszcza młodych Polaków, miłości do Boga i drugiego człowieka w trudnych  latach komunizmu. W każdej parafii, w której pełnił posługę duszpasterską (Rozbity Kamień, Łochów, Stanin, Stoczek Węgrowski, Maciejowice, Kosów Lacki, Piszczac, Wilczyska, Kopytów – gdzie był proboszczem ponad 30 lat) motywował wiernych do budowy murowanych kościołów. Z otwartością    i wielką mądrością odpowiadał na potrzeby osób i wspólnoty oraz wykorzystywał różne sposoby – jak organizowanie wykładów z historii podczas przymusowej  służby wojskowej, tworzenie chórów młodzieżowych, czy odbudowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kopytowie – by kultywować tradycje religijne i patriotyczne. Co więcej, jako kapłan umiejący łączyć wychowanie religijne i patriotyczne z zaangażowaniem w sprawy społeczne, podczas służby kapelana w Domu Opieki Społecznej w Kostomłotach, swoją codzienną postawą uczył szacunku do ludzi starszych, niepełnosprawnych i opuszczonych,    którzy w sposób szczególny potrzebują    od innych wsparcia i miłości. Był i jest  wzorem szacunku do życia i człowieka. Niech dzisiaj otrzymane odznaczenie państwowe przypomina Ci o szacunku i o wdzięczności, jaką obdarzają Cię powierzeni Twojej duchowej i kapłańskiej opiece. W Tobie, czcigodny księże, realizują się słowa bł. Karola de Foucauld: kapłan jest monstrancją, musi sam zniknąć i ukazać Jezusa – powiedział w trakcie uroczystości wicewojewoda Robert Gmitruczuk. Wicewojewoda dodał również, że ks. Raboszuk dał się poznać jako pracowity, życzliwy i pokorny człowiek, przez co zaskarbił sobie zaufanie wielu ludzi, którzy chętnie pomagali mu urzeczywistniać    pomysły, będące obecnie pomnikami naszej wiary i tożsamości narodowej dla przyszłych pokoleń.