Gmina Kodeń postawiła na rozwój

Aż cztery projekty: „Przedszkolaki zgrana paka!”, Poprawa jakości i bezpieczeństwa nauczania przedszkolnego w gminie Kodeń”, „Poprawa warunków nauczania w gminie Kodeń”, „Nauka z pasją” jakie będą realizowane w gminie są skierowane do najmłodszych mieszkańców. Dzięki wdrożeniu tych przedsięwzięć poprawią się warunki nauczania zarówno przedszkolaków, jak i uczniów. – Cieszę się, że udało nam się pozyskać środki na te projekty. Bez funduszy zewnętrznych nie udałoby się nam ich zrealizować. Najbardziej zadowolony jestem z działań związanych z rozwojem edukacji w naszej gminie. Budujemy nowe przedszkole, remontujemy budynek szkoły, wprowadzamy nowe zajęcia i nowe formy wsparcia dla najmłodszych. Oczywiście nie spoczywamy na laurach. Mamy złożone kolejne wnioski, czekamy na ich ocenę. Pomysłów mamy dużo więcej, ale musimy pamiętać o naszych możliwościach budżetowych. Teraz skupiamy się na prawidłowej realizacji projektów. To bardzo ważne i bardzo trudne. Wierzę, że nam się uda a mieszkańcy będą zadowoleni z efektów naszej pracy – mówi Jerzy Troć, wójt Gminy Kodeń. W gminie działają dwie placówki obejmujące pieczą osoby niepełnosprawne. Z projektu Rozwój Infrastruktury Usług Społecznych, pozyskano 1,25 mln zł, na remont dwóch budynków tych placówek oraz na adaptację, remont i wyposażenie 7. mieszkań socjalnych. Łącznie na ten cel przeznaczono 1,5 mln zł. Realizacje tych przedsięwzięć będzie wsparciem ludzi najbardziej potrzebują- cych i wymagających opieki. Ekologia i drogi Jednym z atutów Gminy Kodeń jest czystość środowiska przyrodniczego i jego bogactwo naturalne. Pozyskano dofi – nansowanie na dwa projekty: „Ekologiczne inwestycje w  Gminie Kodeń” i „Budowa instalacji fotowoltaicznych”. Środki pozwolą wymianę pieców centralnego ogrzewania, które nie będą emitować toksycznych gazów i pyłów oraz montaż instalacji solarnych. Wkrótce rozpoczną się też inwestycje drogowe. W planach jest: budowa ul. Ogrodowej i przebudowa dróg gminnych (ul. Zastodolna i ul. Terespolska). Inwestycji, na które gmina pozyskała fundusze z  zewnątrz, jest znacznie więcej. Warto wymienić chociażby przebudowę targowiska oraz budowa tarasu przy Gminnym Centrum Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu. – To przede wszystkim sukces wójta Jerzego Trocia, Rady Gminy, ale – przed wszystkim – mieszkańców. Pana wójt postawił na młody i ambitny zespół, który miał za zadanie pozyskać środki na plany inwestycyjne. Dużego wsparcia udzieli również doświadczeni pracownicy urzędu. Jeśli chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych gmina Kodeń jest jednym z liderów w województwie lubelskim. To sukces i motywacja do kolejnych działań – dodaje sekretarz gminy Kodeń Mariusz Zańko.