RADZYŃSKIE MUZEUM ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Kilka miesięcy temu wyprowadziła się ze wspomnianego budynku rodzina z budynku socjalnego przy ul. Warszawskiej 5 A, zwalniając lokal, do którego była przypisana najcenniejsza piwnica z napisami wydrapanymi przez więźniów. Na tej bazie rozpocznie się tworzenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Prace adaptacyjne w budynku rozpoczną się w połowie roku – informuje burmistrz Jerzy Rębek.

W l. 1939-44 znajdował się w tym miejscu areszt śledczy niemieckiego gestapo, w l. 1944 – 56 zaś komunistycznego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Na ścianach piwnic pozostały inskrypcje wyryte przez więzionych tu po wojnie polskich patriotów z Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Senator Grzegorz Bierecki dodał, że podtrzymuje deklarację na realizację koncepcji minimum.

– Gdyby była wola stworzenia tu placówki o znaczeniu nie tylko lokalnym, ale i regionalnym, dokąd przybywaliby młodzi ludzie uczyć się historii w miejscu uświęconym krwią bohaterów, to jesteśmy gotowi pomóc w  realizacji i większego projektu. Pomożemy znaleźć dodatkowe źródło finansowania – deklaruje senator. Obecnie budynek należy do ZGL i jest zamieszkały, w dawnych celach więziennych znajdują się piwnice lokatorów.