Ruch Kultury Chrześcijańskiej „ODRODZENIE”

W dzieje Polski wpisała się polityka  zaborców, której oblicze najlepiej obrazuje  zakaz kultywowania polskości  w obrębie zagarniętych ziem. Głównymi  ośrodkami polskości były: Kościół  i rodzina. Jednym z jej przejawów,  zwłaszcza po upadku Powstania  Styczniowego, było zakładanie przez  młodzież szkół średnich i wyższych kół  samokształceniowych. Kiedy nastała  pora odbudowy Polski niepodległej,  owe rozproszone początkowo ruchy  łączyły się, tworząc patriotyczne organizacje  działające przede wszystkim  w ośrodkach uniwersyteckich. Jednym  z nich było funkcjonujące jako jedna  organizacja od 1919 r.. Stowarzyszenie  Katolickiej Młodzieży Akademickiej  „Odrodzenie”, swymi korzeniami sięgające  okresu zaborów. Jedność organizacyjna  nie oznaczała identyczności.  Mówiąc metaforycznie, było ono „symfonią”  specyfiki różnych ośrodków,  uwarunkowanej ich odmiennymi tradycjami,  historią czy realiami społecznymi.  Aktywne środowisko międzywojennego  „Odrodzenia” uformowało  elitę katolickiej inteligencji polskiej. 

Okres wojny był dla „odrodzeniowców”  sprawdzianem trwałości zdobytej  formacji intelektualnej i duchowej.  Można było spotkać ich na wszystkich  frontach II wojny światowej, gdzie zapisali  niejedną piękną kartę męstwa. 

Okres powojenny przyniósł zakaz działalności  „Odrodzenia”. Bez formalnych  struktur mogło przetrwać wyłącznie  dzięki wspólnocie wartości, przekonań  i woli członków, podtrzymujących  dawne więzi koleżeńskie. Wielką  pomocą w przetrwaniu „Odrodzenia”  okazał jego członkom kard. Stefan Wyszyński.  Od 1957 r. środowisko „odrodzeniowców”  spotykało się corocznie  z Księdzem Prymasem na Jasnej Górze.  Po zakończeniu komunistycznych represji  zarejestrowano Ruch Kultury  Chrześcijańskiej „Odrodzenie”. W całej  Polsce działa obecnie ponad czterdzieści  kół. Do stowarzyszenia przystąpiło  w 1992 roku również środowisko  bialskie. Rolę przewodniczącego koła  bialskiego pełni znany lekarz Czesław  Sudewicz. Staraniem bialskiego „Odrodzenia”  organizowane były Dni Kultury  Chrześcijańskiej, podczas których  można było posłuchać prelekcji na tematy  społeczne, obejrzeć niedostępne  filmy, tzw. „półkowniki”, kupić szerzej  niedostępną literaturę, posłuchać poezji  Norwida czy Kazań o. Skargi w wykonaniu  artystów scen krakowskich. 

Szczególną rolę w działalności bialskiego  koła „Odrodzenia” zajmują coroczne  wyjazdy do Krakowa na największą  w Polsce procesję św. Stanisława  Biskupa Męczennika, na którą  zabierane są relikwie bł. Męczenników  Podlaskich – Patronów koła. W wyjazdach  tych uczestniczą także inne środowiska:  harcerze, młodzież, chóry,  przedstawiciele parafii neounickiej  w Kostomłotach. Zauważył je Święty  Jan Paweł II, wspominając o nich w korespondencji  prywatnej. 

Bialskie Koło bierze także aktywny  udział w organizowanych od kilkudziesięciu  lat Dniach Modlitw „Odrodzenia”  w Częstochowie, podczas  których jest czas i na modlitwę, i na  realizowanie programu intelektualnego.  Referaty i seminaria na tematy  społeczne organizowane w tym czasie  cieszą się w Polsce zasłużenie dobrą  sławą i gromadzą od lat kwiat polskiej  myśli katolickiej i społecznej.  Mamy nadzieję, że dzięki również i naszej  działalności Polska i Kościół stają  się lepsze i bliższe Bogu – mówi jeden  z członków bialskiego koła.