Trwa jubileusz 200-lecia Diecezji Siedleckiej

Obie uroczystości wpisują się w jubileuszowy rok istnienia Diecezji Siedleckiej.

W kolegiacie Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim ordynariusz siedlecki ks. bp. Kazimierz Gurda dokonał poświęcenia odnowionej krypty i grobów zmarłych w XVIII Biskupów Łuckich oraz Janowskich. Biskup Ordynariusz odprawił również uroczyste nieszpory żałobne. Po zakończeniu modlitwy psalmicznej, którą przygotowała schola Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej księża biskupi wraz z asystą liturgiczną zeszli do odrestaurowanej krypty, gdzie nastąpił obrzęd poświęcenia jej oraz trumien zmarłych księży biskupów związanych z Janowem Podlaskim. W krypcie ponownie spoczęły szczątki czterech biskupów urzędujących w dawnej stolicy diecezji: literata i przyjaciela ostatniego króla Polski – bpa Adama Naruszewicza (1733- 1796), spowiednika żony króla Augusta III, bpa Franciszka Antoniego Kobielskiego (1679-1755), kanclerza królowej Marii Józefy, bpa Antoniego Erazma Wołłowicza (1711-1770), który dokonał poświęcenia sanktuarium maryjnego w Leśnej Podlaskiej, oraz rektora seminarium diecezji janowskiej, sufragana podlaskiego od 1857 r. bpa Józefa Twarowskiego (1798-1868).

Do Janowa Podlaskiego sprowadzono z Łomży szczątki bpa Beniamina Szymańskiego, które również trafiły do wyremontowanej krypty. 11 kwietnia odbędzie się uroczysta ceremonia pogrzebowa tego zasłużonego dla diecezji biskupa. Przygotowania do obchodów 200-lecia Diecezji Podlaskiej rozpoczęły się już w sierpniu ubiegłego roku uroczystym posiedzeniem Kapituły Kolegiackiej Janowskiej oraz konferencją historyczną.