Terespolskie kolędowanie

Ostatni weekend stycznia od dwudziestu trzech lat wypełnia się w Terespolu świąteczną atmosferą kolędowania, łączącą chrześcijan zachodniego i wschodniego obrządku przeżywają- cych Boże Narodzenie. 26 zespołów i chórów słuchali oprócz miłośników muzyki chóralnej parlamentarzyści, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i przedstawiciele władz z wicewojewodą lubelskim Robertem Gmitruczukiem na czele. Wicewojewoda podziękował za zaproszenie prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, fundacji Dialog Narodów, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury i gospodarzowi Terespola, burmistrzowi Jackowi Danielukowi, staraniem których organizowana jest rokrocznie ta impreza.

-Tutaj w Terespolu, przenikają się kultury, narody, religie, wyznania. Przenikają się, uzupełniając się wzajemnie i ubogacając. Z różnorodności, którą możemy tu obserwować, wyłania się to, co nas łączy – radość z narodzenia dzieciątka Jezus, któremu oddajemy chwałę – powiedział wicewojewoda.

Tegorocznemu festiwalowi towarzyszy wystawy fotografi czne: „Droga życia. Ręczniki ludowe Ziemi Bielskiej", przygotowana przez Alinę Dębowską oraz Katarzynę i Jerzego Sołubów fot. Miriam Abbas z Muzeum w Bielsku Podlaskim oraz„Święte Kąty Podlasia" Tomasza Poskrobko i Tomasza Grzesia ze Stowarzyszenia Orthnet.pl.

Po raz pierwszy imprezie towarzyszyła także zbiórka charytatywna. Na rzecz chorego terespolskiego dziecka pozyskano ponad 1,6 tys. zł.