Kolejny zastrzyk dla firm z naszego regionu

100 milionów złotych czeka na przedsiębiorców z Polski Wschodniej, którzy chcą zdobyć klientów na zagranicznych rynkach” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Nabór wniosków do pierwszej rundy konkursu na dofinansowanie rozpocznie się 27 lutego. Druga tura odbędzie się latem.

Konkretne zyski

Zdaniem urzędników MIiR ekspansja zagraniczna to dla firmy konkretne zyski. Przede wszystkim oczywiście wzrost dochodów, ale także możliwość zdobycia cennego doświadczenia, dostęp do nowych technologii czy nawiązania wartościowych kontaktów, które pozwolą jeszcze bardziej rozwijać firmę. Skorzystają przedsiębiorcy oraz zatrudniani przez nich pracownicy, można się spodziewać dalszego wzrostu nowych miejsc pracy, także w naszym województwie i regionie.

Wiceminister w  resorcie inwestycji i  rozwoju Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie, wskazał, że „intensyfikacja działalności eksportowej i inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw jest jednym z ważnych wyzwań wskazanych w Planie premiera Morawieckiego”.

Duży potencjał

– Potencjał firm z Polski Wschodniej do ekspansji zagranicznej jest bardzo duży. Wiele wyróżniających się pod względem jakości produktów i usług czeka na swoją szansę na zagranicznych rynkach. Wierzę, że z pomocą Programu Polska Wschodnia będzie to łatwiejsze – mówił wiceminister Hamryszczak.

W tegorocznym konkursie wprowadzono zmiany w stosunku do poprzednich tego typu inicjatyw. Firma może otrzymać większe dofinansowanie, do 800 tys. zł na wsparcie ekspansji na  zagraniczne rynki. Pokryje ona aż 85 proc. kosztów projektu. Rozszerzono też katalog kosztów, na które firmy mogą przeznaczyć dotację. Teraz będą mogły sfinansować udział w  szkoleniach, wytworzenie materiałów reklamowych i promocyjnych, a także przygotowanie badań i testów produktów przeznaczonych na zagraniczne rynki.

W konkursie mogą uczestniczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Nabór wniosków w pierwszej turze konkursu potrwa do 29 marca br. Wnioski o dofinansowanie przyjmuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Wsparcie jest przeznaczone m.in. na: koszty usług doradczych obejmujących przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i udział w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych.

Zdobywanie rynków

Jak przypomina ministerstwo, program Polska Wschodnia finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Całkowity budżet Programu to 2 mld euro. Program ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i  warmińsko-mazurskiego. Koncentruje się on na rozwoju przedsiębiorczości oraz istotnych, z punktu widzenia dostępności terytorialnej, inwestycjach w drogi, komunikację miejską i kolej. Do przedsiębiorców skierowane są działania w Osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji w MŚP, zdobywanie zagranicznych rynków, tworzenie i rozwój produktów sieciowych, rozwój fi rm z wykorzystaniem wzornictwa przemysłowego.