EKOLOGIA NA PIERWSZYM MIEJSCU

Wartość dofinansowania opiewającego na kwotę blisko 700 tys. zł. projektu z funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego województwa lubelskiego na lata 2014-2020 wyniesie prawie połowę tej sumy.

Walka o czyste powietrze

W okresie grzewczym w szczególności mieszkańcy większych miast boleśnie odczuwają skutki zadymienia i zapylenia. Smog zalegający w powietrzu nie tylko powoduje dyskomfort u osób przebywających poza domami ale przede wszystkim jest szkodliwy dla zdrowia. Dlatego też dbałość o środowisko i podejmowanie ekologicznych rozwiązań w różnych dziedzinach gospodarki staje się koniecznością. –

Na ścianach budynków WOD-KAN- -u zostaną zainstalowane ogniwa fotowoltaiczne. Ta elektrownia słoneczna będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby pomp ciepła. W marcu ogłosimy przetarg, na wykonie tej inwestycji. Spodziewamy się, że w ostatnim kwartale tego roku prace zostaną ukończone – mówi Mirosław Kapłan, prezes miejskiej spółki.

WOD-KAN realizuje strategię proekologiczną Ecocity. W oparciu o nowoczesne technologie, dzięki wprowadzeniu modernizacji oczyszczalni ścieków i sortowni odpadów trwałych, ze ścieków oraz śmieci jest pozyskiwany biogaz, wykorzystywany do produkcji energii elektrycznej i energii cieplnej. Dzięki takim działaniom śmieci oraz odpady nie zanieczyszczają środowiska, ale są wykorzystywane jako źródło energii odnawialnej.

Realizacja kolejnej inwestycji ekologicznej w bialskiej spółce WOD-KAN, która w styczniu br. otrzymała nagrodę „Gazela biznesu 2017”, to sygnał, że miejska firma z całą powagą i odpowiedzialnością podchodzi do zagadnień związanych z ochroną środowiska.

Nie trujmy samych siebie

A na tym polu jest jeszcze wiele do zrobienia.

Indywidualne gospodarstwa nie zawsze spalają w przydomowych piecach surowce przeznaczone do tego celu. Do domowych pieców trafiają odpady, które podczas spalania emitują bardzo dużo związków toksycznych. Nie wszyscy widzą potrzebę segregacji odpadów. Wiele przedsiębiorstw natomiast w ramach fałszywie pojmowanej oszczędności nie wdraża nowoczesnych technologii. Wypracowywanie odpowiednich nawyków potrwa zapewne wiele lat. Najważniejsze, że wciąż rośnie ilość firm i ludzi, dbających o środowisko.