Za słowami idą czyny

Zwykło się mówić, że transport jest krwiobiegiem gospodarki. Stąd też brak odpowiedniej infrastruktury – zwłaszcza drogowej – równoznaczny jest z jej wegetacją. I stąd też – między innymi – wynikał do niedawna podział na bogatą Polskę A i ubogą Polskę B, czyli województwa podlaskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyski oraz warmińsko – mazurskie.

Koniec stagnacji

Poprzednie ekipy nie robiły nic, by stan ten zmienić, a ich stosunek do tej kwestii najlepiej odzwierciedlała sławetna wypowiedź Włodzimierza Karpińskiego z 2014 r., ówczesnego ministra skarbu i przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w województwie lubelskim: „a ch… z tą Polską wschodnią!”.

Tak było przed objęciem sterów władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, które od początku zapowiadało, że jednym z głównych celów rządu będzie niwelacja dysproporcji w gospodarczym i społecznym poziomie rozwoju kraju.

– Nie ma żadnych dwóch Polsk, jest jedna Polska, jedno państwo polskie, które musi się w sposób zrównoważony, równy rozwijać – podkreślał Prezydent RP Andrzej Duda podczas ubiegłorocznej wizyty w Parczewie.

Przetarg ogłoszony

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie elementów koncepcji programowej budowy odcinka A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej. Termin składania ofert upływa 29 marca br.

To kolejny poważny krok do budowy trasy, bezskutecznie wyczekiwanej przez bialczan od wielu lat. Przypomnijmy, że kluczowe decyzje w tej sprawie zapadły już w ubiegłym roku. Były nimi wpisanie autostrady A2 na listę priorytetowych inwestycji drogowych oraz podwyższenie limitu finansowego Programu Budowy Dróg Krajowych ze 107 mld zł do 135 mld zł.

Odcinek A2 o długości ponad 60 km przebiegać będzie od obwodnicy Siedlec do węzła Cicibór pod Białą Podlaską.

Ogłoszony przez GDDKiA przetarg oprócz koncepcji programowej zakłada również opracowanie dokumentacji, zawierającej uszczegółowienia techniczne wskazane w decyzji środowiskowej. Projektant przeprowadzi również szczegółowe badania warunków geologicznych. Droga będzie przebiegać przez gminy Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn, Mordy, Międzyrzec Podlaski, Huszlew i Biała Podlaska a jej budowę zaplanowano na lata 2022-2024.

Szacunkowy koszt budowy A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej (po wliczeniu dokumentacji i wykupu gruntów) wynosi 2,96 mld zł.

– Autostrada to gwarancja dynamicznego rozwoju nie tylko Białej Podlaskiej, ale i innych miejscowości położonych w jej pobliżu – komentuje z zadowoleniem senator Grzegorz Bierecki, zadeklarowany orędownik jej powstania. Dzięki jego interwencji odcinek, który pierwotnie miał kończyć się w Międzyrzecu, został przedłużony do Białej Podlaskiej.