53 miliony na modernizację oczyszczalni i przepompowni ścieków

Umowę o dofinansowanie podpisali 6 marca br. prezes NFOŚiGW Kazimierz Kujda i Mirosław Kapłan, prezes spółki Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" w obecności prezydenta Białej Podlaskiej Dariusza Pawła Stefaniuka oraz senatora Grzegorza Biereckiego.

NFOŚiGW przeznaczy na przebudowę i modernizację bialskiej oczyszczalni ścieków 27 milionów złotych ze środków unijnych i 3 miliony złotych z własnego budżetu. Resztę – na projekt wart ponad 53 mln zł – wyłożą Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN". Inwestycja potrwa ponad trzy lata i przyczyni się do poprawy systemu oczyszczania ścieków komunalnych.

Prace obejmą m.in. modernizację budynków technologicznych, przebudowę niektórych urządzeń działających na oczyszczalni ścieków, a także wymianę istniejących rurociągów technologicznych.

Dofinansowanie obejmie też dostawę maszyn i urządzeń oraz samochodów specjalistycznych do monitoringu i czyszczenia sieci wod-kan. Planuje się ponadto wdrożenie Zintegrowanego Systemu GIS do zarządzania sieciami.

– Projekt modernizacji oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej, który realizuje „WOD-KAN" jest dla nas bardzo ważnym przedsięwzięciem. To największy program, który przeprowadzamy w Białej Podlaskiej we współpracy z naszymi spółkami – stwierdził Dariusz Stefaniuk. Mirosław Kapłan podkreślił, że inwestycja ta wprowadza miasto w XXI wiek.

– Modernizacja oczyszczalni i przepompowni daje ten walor, że miasto jest przygotowane na przetworzenie większej ilości ścieków, a w konsekwencji na rozwój ogólny. Biorąc pod uwagę powstanie w Białej Podlaskiej strefy ekonomicznej, realizacja projektu staje się czymś nawet koniecznym. Specjalną wartością, z punktu widzenia zarządzania, będzie wprowadzenie inteligentnego systemu zarządzania nową bazą. Zinformatyzujemy zarządzanie urządzeniami i awariami. Udoskonalimy też zarządzanie przepływami, pomiarami ciśnienia przepływów w sieci – powiedział prezes „WOD-KAN-u".