PLK rozpoczęły remont linii kolejowej Biała Podlaska – Terespol

Polskie Linie Kolejowe rozpoczęły prace na odcinku linii kolejowej Biała Podlaska – Terespol, będącym elementem Jedwabnego Szlaku. Przebudowane zostaną stacje kolejowe w Białej Podlaskiej, Małaszewiczach i Terespolu. Będą wyższe perony, ułatwiające wsiadanie do pociągów, wiaty, nowe oświetlenie, wyraźne oznakowanie, a nad bezpieczeństwem podróżnych czuwać będą kamery monitoringu. Obiekty zostaną dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na stacji w Białej Podlaskiej wybudowane zostanie nowe przejście podziemne, a na ul. Lubelskiej przejazd przez tory kolejowe zastąpiony zostanie tunelem. Powstanie również nowy przystanek – Biała Podlaska Rozrządowa, a w Terespolu – Lokalne Centrum Sterowania (LCS), które dzięki nowym komputerowym urządzeniom umożliwi sprawny i bezpieczny przejazd pociągów. Zmodernizowanych zostanie także 5 biała podlaska Julia Hołownia, podopieczna Akademii Sztuk Plastycznych przy Bialskim Centrum Kultury im. Bogusława Kaczyń- skiego, której opiekunką jest Tetyana Luchna, zdobyła brąz w międzynarodowym konkursie „Samochód marzeń 2018” / The 12th TOYOTA Dream Car Art Contest” (etap krajowy, na który wysłano z Polski 4070 prac). Julia zajęła trzecie miejsce i wygrała iPod touch* 128 GB, a jej praca pojechała do Japonii na kolejny etap międzynarodowego konkursu. Julia Hołownia nagrodzona fot. nadesała/Gabriela Bielińska przejazdów kolejowo – drogowych, na których wymienione będą nawierzchnie i oświetlenie.

Nad rzeką nad Rudką będzie wybudowany nowy most. Umożliwi on sprawny przejazd pociągów z większymi ładunkami.

Po zakończeniu modernizacji, w sierpniu 2020 roku, poprawi się komfort podróży oraz skróci się czas przejazdu między Białą Podlaską a Terespolem. Pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h. Kolej stanie się konkurencyjna w stosunku do innych środków transportu.

Szeroki zakres prac na stacjach linii E20 Siedlce – Terespol wymaga jednak czasowych zmian w organizacji ruchu pociągów. Od 11 marca br. do 29 kwietnia 2019 r. dla pociągów regionalnych na odcinku Chotyłów-Terespol i dla pociągów dalekobieżnych na odcinku Biała Podlaska-Terespol funkcjonuje zastępcza komunikacja autobusowa. Na linii utrzymany zostanie ruch międzynarodowy oraz niezbędne przejazdy pociągów towarowych. Szczegółowe informacje o kursowaniu pociągów dostępne są na stronach internetowych przewoźników oraz na www.portalpasazera.pl.

Projekt „Prace na linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce – Terespol, etap III – LCS Terespol" jest współfinasowany przez Unię Europejską w ramach instrumentu finansowego „Łącząc Europę". Łączną wartość projekty wynosi 555, 5 mln zł, a kwota dofi nansowania 519 mln zł.