Modlitwa, post, jałmużna

Spośród trzech filarów chrześcijań- skiego przeżywania okresu Wielkiego Postu modlitwa i post skierowane są niejako do wewnątrz każdego z wier- nych. Widocznym objawem modlitwy – rozmowy z Bogiem i samym sobą – są pełne świątynie i kolejki przed konfesjo- nałami. Jałmużna zaś to pochodna mo- dlitwy i postu, zewnętrzna emanacja do- bra i wrażliwość na potrzeby bliźniego. 1208 wolontariuszy diecezjalnej „Cari- tas" zebrało w tym roku ponad 20 ton żywności z długim terminem przydat- ności do spożycia. To o 4 tony więcej niż w ubiegłym roku.

Zbiórka prowadzona była w wybranych sklepach m.in. Białej Podlaskiej, Radzy-

nia, Parczewa, Międzyrzeca, Wohynia, Ulan Majoratu, Łomaz i Piszczaca. Pro- dukty w formie paczek trafiły do naj- uboższych mieszkańców diecezji.

– Ofiarodawcy wspierali naszych wo- lontariuszy nie tylko darami, ale i do- brym słowem – podkreśla Monika Ry- baczewska, diecezjalny koordynator tegorocznej ogólnopolskiej akcji „Tak, Pomagam". Dzieła diecezjalnego Ca- ritas na rzecz potrzebujących wesprą również środki pozyskane ze sprzedaży 50 tys. czekoladowych baranków oraz ofiary z 2 tys. tekturowych skarbonek, zaoszczędzone przez wiernych, dzięki wstrzymywaniu się przez nich w okre- sie Wielkiego Postu od zbędnych wy- datków.