Mozaika naszej przeszłości

Badania archeologiczne to pasjonująca łamigłówka połączona z  układanką, która bardzo często zaskakuje, zamiast pełnej odpowiedzi stawiając kolejne pytania.

Na pytanie: co jest magicznego w bialskiej ziemi, że poświecił pan jej aż tyle lat, Mieczysław Bienia odpowiada jednym tchem: – moja żona. Dopiero potem dodaje, że najbardziej pasjonuje go to, czego jeszcze nie zdołał odkryć. Mieczysław Bienia kiedy rozpoczynał w Białej Podlaskiej pracę archeologa, zamierzał na tych terenach odnaleźć ślady Gotów. Niestety, badania przez dłuższy czas nie potwierdzały ich obecności w naszym regionie.

Dopiero w ubiegłym w gminie Drelów dokonał bogatego znaleziska. Nie zawiodła go intuicja archeologiczna.

Plon badań

Mieczysław Bienia popularyzuje wiedzę o najstarszych dziejach Podlasia. Wydał kilka publikacji: Grodziska wczesnośredniowieczne istniejące i domniemane na terenie województwa bialskopodlaskiego, Tajemnice janowskiego zamku, Przygoda z  archeologią i  Przygoda z archeologią II. Zamieszcza artykuły w wielu periodykach. Organizuje spotkania dla miłośników historii i archeologii. Ostatnie – „Pradzieje i wczesne średniowiecze Białej Podlaskiej i okolic” – odbyło się pod koniec marca w bialskiej bibliotece. Najstarszym znaleziskiem jest znaleziony w Neplach ząb mamuta.

Prezentacja odkryć

W  bialskim muzeum znajduje się liczący ponad 100 tys. zbiór eksponatów archeologicznych. Są to przedmioty codziennego użytku, broń, ozdoby, wyroby z drewna, gliny, kamieni, brązu i żelaza – od schyłkowego paleolitu po czasy nowożytne. Najciekawsze muzealia archeologiczne pochodzą z badań wykopaliskowych: wielosezonowych. Są to sierpy krzemienne z Parczewa, zabytki z osady i cmentarzyska kultury jastorfskiej i przeworskiej w Dobryniu Małym, osada wczesnośredniowieczna z X-XII wieku w Bublu Łukowiskach, obozowisko wielokulturowe z epoki kamienia – epoki brązu w Hannie, cmentarzysko kultury łużyckiej w Łomazach, osada wielokulturowa z  okresu wpływów rzymskich i najstarszych faz wczesnego średniowiecza w Łukowisku, grodzisko wczesnośredniowieczne w Strzyżewie, cmentarzysko kultury grobów kloszowych w Grodzisku oraz założenie pałacowo – obronne w Białej Podlaskiej.

Znaleziska rodzą pytania

Im dłużej są badane ziemie Południowego Podlasia tym więcej rodzi się pytań. – Zdarza się znalezisko, które nie znajduje analogii w znanych już kulturach. Tak było w Dobryniu Małym, gdzie znaleziono ziemiankę oraz warsztat tkacki nieznanej kultury – mówi Mieczysław Bienia. Na stanowisku archeologicznym w Horodyszczu natomiast odkryto zabytki krzemienne oraz toporek kamienny. Minerał z jakiego został wykonany ten przedmiot, pochodzi ze Skandynawii.

– Trafił do Dobrynia 2 tys. lat przed Chrystusem. Pytanie pozostaje otwarte – jako gotowy produkt czy też jako minerał? – zastanawia się archeolog. Takich pytań jest znacznie więcej.