BEATA ZACHARUK: NIE CHCĘ ZMIENIAĆ TEGO CO DOBRE

Od trzydziestu lat „Podlaski Kwartalnik Kulturalny” popularyzuje wiedzy o kulturze, sztuce i historii regionu. Kilka dni temu ukazał się kolejny numer tego periodyku Miejskiej Biblioteki Publicznej. W kolejne trzydziestolecie wprowadzi je Beata Zacharuk, nowy redaktor naczelny, od pięciu lat kierująca działającym przy bibliotece kołem genealogicznym i  zajęciami biblioterapii. Nowa szefowa kwartalnika ukończyła filologię polską na UMCS i bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim.

Red. Jak doszło do tego, że została pani redaktorem naczelnym kwartalnika?

Beata Zacharuk: W grudniu minionego roku gdy nieoceniony Grzegorz Michałowski znalazł się na emeryturze, złożono mi propozycję kierowania periodykiem. Nie śmiałam odmówić. Wiąże się ona bezpośrednio z moją pracą w bibliotece. Mam nowe obowiązki na głowie, ale i ogromną satysfakcję.

Red. Będą zmiany?

Jestem miłośnikiem historii i kultywowania polskich tradycji, dlatego w kwartalniku nie może zabraknąć artykułów związanych z przeszłością naszego regionu. Z racji zamiłowania do genealogii swoje miejsce w wydawnictwie znajdą również wspomnienia. Nie chcę zmieniać tego, co dobre. Dlatego też – tak jak dotąd – młodzi artyści i literaci znajdą łamy do publikacji swoich utworów. Mamy wielu uzdolnionych młodych ludzi, którzy mogą u nas debiutować. Chcemy ich wspierać w  rozwijaniu osobowości twórczej. Nasz region obfituje we wspaniałych artystów, grafików, malarzy, rzeźbiarzy i muzyków. Trzeba o nich pisać, ukazywać ich pasje i dokonania.

Red. Co czytelnik znajdzie w najnowszym numerze?

Artykuły popularnonaukowe pod ogólnym hasłem Scripta Manent. Szczepan Kalinowski opowiada o legendzie Kościuszki i  Piłsudskiego, Robert Soldat zgłębia historię miejscowości Hrud. Dariusz Sikora przedstawia stan rolnictwa na naszym terenie w  przedwojennej Polsce. Dariusz Magier streścił reformy partii komunistycznej w stanie wojennym. W Zakładkach Pamięci drukują swoje wspomnienia osoby związane z  naszym regionem. Michael Andrews z Chicago wspomina swojego dziadka, który wyemigrował do Ameryki w poszukiwaniu lepszego życia. Ksiądz Czesław Maziejuk przedstawia dzieje parafii Żuki. Prezentujemy też sylwetkę ostatniego z żołnierzy widzących śmierć generała Waltera autorstwa Kamila Zydlewskiego. Białą swojego dzieciństwa wspomina Zofia Frydel – Kośmider, a Tomasz Demidowicz – znanego poety i działacza kultury Ryszarda Chojeckiego (IN Memoriam). Odwiedzamy wystawy malarstwa i fotografii. Opowiadamy o teatrze i działaniach artystycznych Bialskiego Centrum Kultury, z którym współpracujemy. Prezentujemy ponadto wiersze nagrodzone w konkursie literackim.

Gdzie można nabyć kwartalnik?

– W  Miejskiej Bibliotece Publicznej, Bialskim Centrum Kultury oraz Księgarni Podlaskiej. Zapraszamy nie tylko do lektury, ale również do współtworzenia naszego kwartalnika.