"Sieciowe" drogowskazy

Obecnie rzeczywistość opisują i kreują media. Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych pozwala społeczeństwu cieszyć się szerokim dostępem do różnorodnych źródeł informacji. To wielkie dobrodziejstwo, ale jednocześnie i zagrożenie.

– Potrzeba edukacji medialnej w obecnych czasach ma istotne znaczenie dla szeroko pojętej aktywności społecznej uczniów. Media, oprócz swej funkcji informacyjnej, pełnią współcześnie istotną rolę wychowawczą – promują wzorce zachowań, tak potrzebne dla młodych ludzi, jak również kształtują pewne postawy wobec konkretnych sytuacji. Niestety, zagadnienia związane z kształtowaniem u dzieci i młodzieży kompetencji medialnych związanych ze świadomym i aktywnym odbiorem treści płynących z mass mediów, są wciąż bagatelizowane. Jest to niezwykle niepokojące. Wychodząc naprzeciw tego typu potrzebom postanowiliśmy zorganizować w naszej szkole cykl spotkań o charakterze medialnym – mówi Marta Sawtyruk, polonistka ZSZ nr 1, która podjęła inicjatywę warsztatów dziennikarskich i medialnych.

Zajęcia zorganizowano w ramach tygodnia medialnego, a ich adresatami byli uczniowie klas pierwszych i drugich rożnych profili zawodowych. Mimo, że w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 nie ma kierunku humanistycznego, to młodzież od jakiegoś czasu chętnie bierze udział w rożnych przedsięwzięciach dotyczących dziennikarstwa i mass mediów. Wynika to głównie z potrzeby bycia na czasie, bo przecież media współtworzą naszą rzeczywistość i umiejętność komunikacji w środkach masowego przekazu jest niezwykle ważna.

– Wszystko zaczęło się od organizowanych przez Katolicki Uniwersytet Lubelski przy współpracy innych uczelni wyższych Olimpiad o Mediach. Uczniowie naszej szkoły chętnie w nich uczestniczą. W ubiegłym roku mieliśmy laureata tego konkursu – ucznia z klasy maturalnej o profilu technik informatyk. Uczestniczył on w eliminacjach ogólnopolskich i zdobył indeks na wyższą uczelnię – wspomina Marta Sawtyruk. Tegoroczne warsztaty medialne odbyły się z udziałem pracowników bialskiego Zakładu Socjologii Państwowej Szkoły Wyższej oraz Biblioteki Barwnej.

W czasie praktycznych zajęć uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej komunikacji medialnej np. tworząc w formie plakatu mapkę skojarzeniową nawiązującą do najważniejszych pojęć z dziedziny dziennikarstwa. Przedstawiciele poszczególnych klas wykazali się niezwykłą kreatywnością i umiejętnością odróżniania faktów od opinii, newsów od plotki, czy reportażu od felietonu.

– Niezwykle ciekawa była część warsztatów poświęcona kreowaniu wizerunku w mediach społecznościowych, w  czasie których prelegenci uświadomili uczniom, że „cel istnienia” w wirtualnym świecie nie powinien sprowadzać się do tego, aby „być obecnym, bo inne osoby również tam są”. Bardzo ważnym jest, aby udział ten był przemyślany i rozsądny – zauważa Marta Sawtyruk.

Spotkania medialne były okazją do wręczenia nagród osobom, które zostały wyróżnione w konkursie polonistycznym organizowanym cyklicznie w ZSZ Nr 1. W tej edycji szkolnych eliminacji zostały nagrodzone trzy osoby z klas pierwszych: I miejsce zajął Piotr Szewczyk, II – Wiktoria Sławińska, III – Beata Nikoniuk. Intencją organizatorów konkursu było poszerzenie wiedzy polonistycznej uczniów oraz rozwijanie ich kompetencji lingwistyczno – komunikacyjnych. Kolejny Tydzień medialny, zapewne za rok.