Tym razem kasa dla „Staszica”

Projekt „Nauczanie eksperymentalne w  obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej – „Droga ku przyszłości” został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi ponad 424 tys. zł, w tym dofinansowanie UE – ponad 350 tys. zł. Za te środki pracownie informatyczne i biologiczne wyposażone zostaną w najnowocześniejszy sprzęt i urządzenia pomocne w prowadzeniu zajęć.

Dzięki nowemu wyposażeniu możliwa stanie się praca z uczniami metodą eksperymentu z uwzględnieniem rozwoju ich kreatywności oraz umiejętności pracy zespołowej. Wszystko po to, żeby w pełni rozwijać zdolności i kompetencje uczniów oraz stworzyć solidną podstawę do dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.

Biała Podlaska jest liderem w realizacji projektów unijnych w obszarze edukacji. Bialski samorząd w obecnej kadencji pozyskał łącznie ok. 16,5 mln zł na jedenaście projektów edukacyjnych. W grudniu ub. r. prezydent Dariusz Stefaniuk podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowy na dofinansowanie w wysokości 4,2 mln zł. modernizacji i doposażenia warsztatów obu bialskich Zespołów Szkół Zawodowych.

Za te środki sfinansowane zostaną roboty budowlane w dwóch budynkach ZSZ nr 1 (szkolnym i warsztatów) oraz trzech budynków ZSZ Nr 2 (szkoły, warsztatów i działu samochodowego). Budynek warsztatów ZSZ Nr 2 zostanie wyposażony ponadto w urządzenia odnawialnych źródeł energii, w tym instalację fotowoltaiczną oraz dwie pompy ciepła. Przy ul. Brzeskiej powstanie też plac manewrowy, który będzie służył praktycznej nauce zawodu przyszłym mechanikom i technikom pojazdów samochodowych. Miasto zakupi również dla szkół nowoczesne wyposażenie na potrzeby działalności edukacyjnej.