KOLEJNE PODLASKIE SKARBY

Do kościoła św. Barbary wróciły w Niedzielę Palmową dwa zabytkowe obrazy przedstawiające św. Michała Archanioła oraz Chrystusa spoczywającego w grobie, które w ubiegłym roku odnalazł podczas porządkowania strychu plebanii miejscowy proboszcz, ks. Leszek Przybyłowicz.

– Obraz św. Michała Archanioła namalowany został w 1941 r. Płótno przedstawiające Chrystusa spoczywającego w grobie jest znacznie starsze, pochodzi prawdopodobnie z XIX wieku – mówi kapłan. Oba musiały być poddane zabiegom konserwatorskim.

– Zwłaszcza obraz Chrystusa był w bardzo złym stanie. Przed konserwacją trzeba było usunąć z niego pokrywającą płótno pleśń – dodaje ks. Leszek. To nie pierwsze jego znalezisko tej klasy na terenie plebanii. W 2015 r., w miesiąc po objęciu parafii ks. Leszek Przybyłowicz znalazł tu XVIII-wieczny krzyż. Zastanawiając się, dlaczego krzyż znajdował się na plebanii, a nie w kościele, znajduje tylko jedno wytłumaczenie – Przed tragiczną nocą z 4 na 5 lutego 1988 r., której to spłonął cały kościół, musiał go wynieść ze świątyni ówczesny proboszcz ks. Kazimierz Komar. Najpewniej zdawał sobie sprawę z niezwykłości krzyża i wyniósł go celem poddania specjalistycznej ekspertyzie.