Hołd ofiarom Katastrofy Smoleńskiej

W 8. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej w Białej Podlaskiej odbyły się uroczystości upamiętniające 96 ofiar. Kwiaty złożono również przy pomniku Lecha i Marii Kaczyńskich na placu Wojska Polskiego. Msza św. za Ojczyznę odprawiona została w radzyńskim kościele św. Anny. Liczna grupa Podlasian uczestniczyła w obchodach warszawskich.

– Nie wszędzie tak się dzieje, ale w naszym mieście ta wielka katastrofa wciąż nas łączy. Przypominamy za każdym razem, że do Katynia zmierzali przedstawiciele różnych środowisk politycznych, których w równej mierze upamiętniamy – powiedział prezydent Dariusz Stefaniuk po mszy św. w kościele św. Antoniego.

W niedzielę 8 kwietnia przy tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy spoczęły wieńce i kwiaty, odczytano również Apel Pamięci.

Kwiaty złożono również przy pomniku Lecha i Marii Kaczyńskich na placu Wojska Polskiego. Przy uroczystościach asystowały poczty sztandarowe z bialskich szkół oraz młodzież z klas mundurowych akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy PSW pod opieką ppłk Artura Arteckiego.

W radzyńskim kościele św. Anny odprawiona została comiesięczna Msza św. w intencji Ojczyzny, w której uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

– Od Katastrofy smoleńskiej minęło 96 miesięcy. To symboliczna liczba – tylu, ilu poległo w czasie wyprawy, podczas której zamierzano oddać hołd dziesiątkom tysięcy skrytobójczo pomordowanych przedstawicieli polskiej inteligencji i duchowieństwa – podkreślił wicewojewoda.

Liczna grupa Podlasian uczestniczyła we wtorek 10 kwietnia w obchodach warszawskich, w trakcie których na Placu Piłsudskiego odsłonięty został Pomnik Ofiar Tragedii Smoleńskiej – granitowy monument w wypisanymi w porządku alfabetycznym nazwiskami poległych.