Podlaskie premiery

W minioną niedzielę zmierzył się z nim Jan Gałecki i bialscy aktorzy Teatru „Słowa”, prezentując w sali widowiskowej BCK premierę spektaklu. Nieprzypadkowo Teatr „Słowa” od początku kierowany przez Jana Gałeckiego włączył „Wesele”, w którym autor w 1901 r. analizował przyczyny bezskutecznej walki Polaków o niepodległość, do swego repertuaru. Ta premiera wpisuje się w obchody 100-lecia
odzyskania Niepodległości, ale i w 20 rok istnienia teatru działającego w Klubie Kultury „Scena”.

Również niedzielę hala sportowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Parczewie stała się sceną niezwykłego przedstawienia, którego celem było uczczenie pamięci św. Jana Pawła II. W poetyckim spektaklu „Wypłyń na głębię” w reż. Jerzego Obroślaka wystąpiły: zespół „Nadzieja” z Kocka, grupy śpiewacze z całego powiatu parczewskiego, uczniowie z Parczewia, Paszenek, Podedwórza, Przewłoki, Sosnowicy, grupy taneczne, schole, chóry parafi alne i parczewska Młodzieżowa Orkiestra Dęta.