"Polonista roku"

W hołdzie Niepodległej: ,,mówię o tobie z dumą, myślę o tobie z troską, jesteś drogim skarbem, moją kochaną Polską” – tymi słowami rozpoczęło się uroczyste podsumowanie X edycji Wojewódzkiego Konkursu „Polonista Roku”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bohaterskich Lotników Podlasia w Białej Podlaskiej.

Finał konkursu odbył się 26 kwietnia w  obecności laureatów i  zaproszonych gości, na czele z Małgorzatą Kiec, dyrektorem Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej oraz Dorotą Piekarczyk, zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej lubelskiego UMCS. Patronat honorowy nad tegorocznymi zmaganiami objęli: Teresa Misiuk, lubelski kurator oświaty, Dariusz Stefaniuk, prezydent Białej Podlaskiej i Mariusz Filipiuk, starosta powiatu bialskiego. Natomiast patronat merytoryczny nad przebiegiem konkursu od 10 lat sprawuje zastępca dyrektora Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie – dr hab. Dorota Piekarczyk. Organizacją przedsięwzięcia zajmują się trzy panie nauczycielki: Anna Kaliszczuk, Anna Szkodzińska i Iwona Sacharuk.

Jak poinformowała Anna Szkodzińska w tym roku do konkursu przystąpiło 370 uczniów z 16 szkół województwa lubelskiego. Po pierwszym etapie, który odbywał się w poszczególnych szkołach, do finału przystąpiło o 55 osób.

W kategorii klas III – IV wyłoniono 14 laureatów. Pierwsze trzy miejsca zajęli: Mateusz Baran (Szkoła Podstawowa w Sosnówce), Martyna Drążek i Eryk Kulesza (Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej). W grupie klas V – VI spośród 11 laureatów na pierwszych miejscach uplasowali się: Sylwia Adamiuk (Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sitniku), Magdalena Dragan (Szkoła Podstawowa im. J. I. Kraszewskiego w Wisznicach) oraz Natalia Jewtoszuk (Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej).

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2, sponsorów i UMCS w Lublinie.

Od narodzin idei konkursu „Polonista Roku” czyli przez dziesięć lat konkursowi przyświecają te same cele. Inspirowanie dzieci i młodzieży do pogłębiania wiedzy polonistycznej. Rozbudzanie ciekawości intelektualnej, samodzielności, ekspresji literackiej. Inicjowanie językowych i  czytelniczych umiejętności uczniów w zakresie edukacji polonistycznej. Poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł. Wyrabianie nawyku samokształcenia. Odkrywanie talentów polonistycznych wśród młodzieży szkół podstawowych. Potwierdzenie posiadanej wiedzy dzięki uczestnictwu w konkursie. Przygotowanie uczniów do kontynuacji nauki w  klasach wyższych. Kształtowanie wrażliwości humanistycznej, otwartości na potrzeby drugiego człowieka. Pogłębianie poczucia odpowiedzialności za własne działanie oraz wzmacnianie wiary we własne siły. Ukierunkowanie i rozbudzanie wśród młodzieży ambicji i woli szlachetnej rywalizacji.

– Ten konkurs sprawdza nie tylko wiedzę o literaturze, języku, kulturze. Uczy dzieci radzenia sobie w życiu, nazywania swoich uczuć, wysłuchiwania i rozumienia drugiego człowieka – podsumo wała dr hab. Dorota Piekarczyk Na przestrzeni lat 2009 – 2018 w konkursie wzięło udział prawie 4 tys. uczniów.