BIAŁA PODLASKA PAMIĘTA

W dzień święta 34 pułku piechoty przysięgą na placu Wolności złożyli żołnierze 23 bialskiego pułku lekkiej piechoty, wchodzącego w skład 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. „Zapory" – Hieronima Dekutowskiego.

W uroczystości wzięli udział m.in. kombatanci, przedstawiciele dowództwa WOT, senator Grzegorz Bierecki, Poseł Jan Szewczak, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk i Sebastian Chwałek, sekretarz stanu MON.

– Wasza przysięga odbywa się w szczególnym roku – roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wypowiadając rotę przysięgi wojskowej dołączacie do grona żołnierzy Wojska Polskiego – wiernych obrońców ojczyzny. Macie przede wszystkim chronić lokalną społeczność, służyć jej wsparciem i pomocą. Dzięki Waszej służbie nasze „małe ojczyzny" będą bezpieczniejsze i bardziej odporne na wszelkie zagrożenia – napisał w liście skierowanym do żołnierzy minister obrony narodowej Mariusz Błaszczyk.

Niedzielna uroczystość stała się również okazją do przekazania uczniom klasy mundurowej Akademickiego LO repliki sztandaru 34 pułku piechoty. Ufundował go prezydent miasta Dariusz Stefaniuk. Akt ufundowania sztandaru odczytała Marzena Bierecka, krewna dwóch żołnierzy tego pułku: Mariana Czyżewskiego „Kreta", zamordowanego przez NKWD w 1947 r oraz Mieczysława Czyżewskiego „Modrzewia", więzionego po wojnie.

W tym dniu również Dariusz Litwiniuk, przewodniczący rady miasta, przedstawił pomysł uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości budową pomnika na centralnym placu miasta. Inicjatywę tę publicznie poparł senator Grzegorz Bierecki, obiecując swoją wszechstronna pomoc.

– Chcemy jeszcze w tym miesiącu powo- łać społeczny komitet budowy pomnika, ogłosić konkurs na jego projekt i rozpocząć zbiórkę środków na ten cel – poinformował nas Dariusz Litwiniuk

Może jego integralną częścią stanie się odnaleziony w ubiegłym roku głaz z napisem „Odrodzenie Ojczyzny", stojący na bialskim Placu Wolności przed II wojną światową?