Ochotnicza Straż Pożarna wciąż niezbędna

Chociaż pierwsze wzmianki o zorganizowanym ratownictwie ogniowym na ziemiach polskich pochodzą z okresu średniowiecza, a pierwsze ochotnicze straże pożarne zaczęły powstawać we wszystkich zaborach w drugiej połowie XIX wieku, to prawdziwie bujny ich rozwój nastąpił po odzyskaniu niepodległości. Nie tylko biorą udział w gaszeniu pożarów, ale i w akcjach ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych, propagują kulturę fizyczną poprzez organizowanie zawodów sportowych. Są wciąż niezbędne.

W Komarówce Podlaskiej uroczystości 227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja zostały połączone z gminnym dniem strażaka, który w bieżącym roku jest szczególny, a to za sprawą utworzenia nowej jednostki OSP, która tego dnia otrzymała sztandar, a nowi druhowie złożyli przysięgę.

– Życzę państwu, aby było tyle samo powrotów co wyjazdów na akcje. Niech święty Florian trzyma was pod swoją opieką i błogosławi – powiedział do nowych strażaków – ochotników wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Jednostka OSP w Ulanie-Majoracie obchodziła zaś jubileusz 90-lecia istnienia.

Została ona odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeń- stwa i Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia otrzymało również 16 druhów, 5 – odznaki za długoletnią służbę, a wśród nich dh Marian Lotek (50 lat wysługi) oraz dh Zenon Fijałek (40 lat).

Z okazji jubileuszu w jednym z boksów garażowych urządzono izbę pamięci, w której zobaczyć można było m.in. dokumenty archiwalne jednostki oraz sprzęt, wyposażenie i ekwipunek osobisty strażaka ochotnika.