SENATOR BIERECKI: NAJWAŻNIEJSI SĄ OBYWATELE

Mimo przyjaznej i ciepłej atmosfery, padły ważne słowa i mocne deklaracje. Widać, że tam gdzie w grę wchodzi dobro obywateli, politycy partii rządzącej nie zamierzają iść na żadne ustępstwa. Kongres rozpoczął się od przemówienia minister finansów Teresy Czerwińskiej, która oceniła obecną sytuację w branży ubezpieczeniowej i odniosła się do wyzwań, które przed nią stoją.

Zbyt wysokie opłaty likwidacyjne

Czerwińska przypomniała między innymi o tym, że pobieranie wysokich opłat likwidacyjnych wpłynęło na ograniczenia zaufania do branży, a towarzystwa ubezpieczeniowe powinny przede wszystkim skupić się na budowania zaufania klientów i eliminacji negatywnych praktyk rynkowych. – Nie ma skutecznego systemu ubezpieczeń, bez wzajemnego zaufania. A nie ma zaufania bez uczciwego traktowania ludzi – wskazała minister.

Odszkodowania i luki prawne

W podobnym duchu, choć w nieco ostrzejszym tonie, wypowiedział się przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych, Grzegorz Bierecki. On również podkreślił ogromną wagę wzajemnego zaufania klientów i ubezpieczycieli. Jasno okre- ślił, co dla reprezentowanego przez niego Senatu jest najważniejsze: dobro klientów, czyli zwykłych Polaków, którzy zawsze powinni być stawiani na pierwszym miejscu.

W swoim wystąpieniu senator Bierecki skupił się przede wszystkim na działalności licznych kancelarii odszkodowawczych, które, jak wynika z efektów prac specjalnego seminarium, w którym udział brali przedstawiciele Senatu RP, wciąż korzystają z luk w prawie, by bazować na naiwności klientów.

Senator Bierecki: przygotujemy rozwiązania

Senator Bierecki zapowiedział, że kierowana przez niego komisja pracuje nad przygotowaniem rozwiązań, które pomogą ukrócić pojawiające się patologie. Zwrócił też uwagę, że działalność kancelarii odszkodowawczych musi zostać uregulowana liniowo i skupić się na trzech najważniejszych kwestiach. – Wypłata odszkodowania zawsze powinna być „dla klienta”! Nie możemy pozwolić na to żeby pieniądze z ubezpieczeń były przetrzymywane przez kancelarie odszkodowawcze. Powinny jak najszybciej być wypłacane ludziom – stwierdził Bierecki, podkreślając, że to rozwiązanie ograniczy ryzyko związane z ewentualnymi upadkami kancelarii i przepadkiem środków osób ubezpieczonych, oczekujących na odszkodowanie.

Senator dodał też, że konieczne jest uregulowanie wysokości prowizji pobieranych przez kancelarie odszkodowawcze.

Zbyt wysokie prowizje

– Mamy do czynienia z nadmiernym bogaceniem się kancelarii. Umowy często zawierane są w momencie, kiedy klient nie jest do końca świadomy swoich decyzji (np. trauma po wypadku). Bazując na takich czynnikach, kancelarie pozwalają sobie na nieuczciwe zapisy w umowach, zapewniające im nawet 50 proc. prowizję! To jest kradzież w biały dzień – mówił Bierecki. Kolejny problem, na który zwrócił uwagę przewodniczący senackiej komisji budżetu i finansów publicznych to konieczność wprowadzenia zakazu pobierania wynagrodzenia przez kancelarie odszkodowawcze ze środków przeznaczonych na pokrycie kosztów leczenia.

– Mówimy o ograniczeniu patologicznych zjawisk tak, żeby nie niszczyć rynku. Komisja senacka zawsze z życzliwością będzie podchodzić do branży, o ile będzie ona wychodziła naprzeciw klientom, naprzeciw oczekiwaniom obywateli – podsumował Bierecki.

Chwali nawet… „Wyborcza”

Merytoryczne wystąpienie senatora Biereckiego, odbiło się szerokim echem w ogólnopolskich mediach. Chwalą je nawet te nieprzychylne Zjednoczonej Prawicy. Zadziwiająco obiektywny artykuł poświęcony wystąpieniu Biereckiego opublikowała np. „Gazeta Wyborcza”.

Senator wyraził nadzieję, że nowe prawo uda się wprowadzić jeszcze przed parlamentarnymi wakacjami.