9000 godzin praktyk

Akademia z okazji pożegnania klas maturalnych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. F. Żwirko i S. Wigury w Białej Podlaskiej stała się również okazją do podsumowania realizacji projektu pn. „Fachowcy z Brzeskiej!”.

Wsparciem objęto 180 uczniów, 60 z nich wzięło udział w stażach i praktykach zawodowych u pracodawców, w łącznym wymiarze 9000 godzin. Od września ub.r. rozpoczęto prowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych zawodowych oraz z języka angielskiego. Zrealizowano łącznie 3310 godzin.

36 uczniów przystąpiło do egzaminów zewnętrznych i uzyskało nowe kwalifikacje zawodowe: 18 uczniów zdobyło uprawnienia do pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kilowolta, kolejnych 18 zdało egzamin na spawacza metodą MAG. 27 nauczycieli zawodu uczestniczyło w stażach zawodowych oraz szkoleniach, a dwóch spośród nich rozpoczęło studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej.

Na sprzęt i wyposażenie 20 pracowni zawodowych oraz na pomoce dydaktyczne i materiały eksploatacyjne wydano kwotę dotychczas ok. 1,58 mln zł. Podczas akademii 60 uczniom otrzymało zaświadczenia udziału w projekcie „Fachowcy z Brzeskiej!”, a 11 – książeczki spawacza metodą MAG.