RUSZA BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH

Miasto wraz z gminą rozpoczyna dzięki pozyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej budowę systemu ścieżek rowerowych z prawdziwego zdarzenia. Jeszcze w tym roku powstaną ścieżki rowerowe przy ul. Brzeskiej, Terebelskiej, Grunwaldzkiej, Piłsudskiego, Janowskiej i Warszawskiej (etap I). Rozpocznie się również budowa ścieżki edukacyjnej wzdłuż Krzny. W ciągu dwóch następnych lat ścieżki rowerowe powstaną przy kolejnych 13 ulicach oraz droga rowerowa do Cicibora, Roskoszy i Hruda.

– Bolączką naszego miasta jest brak sieci ścieżek rowerowych. Te, które istnieją nie są ze sobą połączone, co uniemożliwia sprawne i bezpieczne poruszanie się rowerem po mieście. Ta sytuacja ulegnie zmianie. Już za trzy lata będziemy mieli sieć o łącznej długości ponad 40 km (obecnie jest to nieco ponad 10 km) – mówi prezydent Dariusz Stefaniuk.

Fundusze na realizację inwestycji pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Na projekt „Budowa zintegrowanego systemu zrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska” miasto pozyska ponad 22 mln zł. W jego ramach zaplanowano także zakup pięciu nowoczesnych, ekologicznych autobusów, remonty i przebudowę chodników, kładek pieszo-rowerowych na Krznie, zatok autobusowych, wiat przystankowych, wybranych skrzyżowań, oświetlenia ulicznego i sygnalizacji. Wszystkie prace  zakończą się w IV kwartale 2020 r.