PAMIĘCI „MAŁEGO KATYNIA”

W minioną niedzielę polową mszą św. rozpoczęły się w „Małym Katyniu” doroczne uroczystości religijno-patriotyczne pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Jak każdego roku obok mieszkańców udział wzięli w nich przedstawiciele parlamentu, władz państwowych i samorządowych, poczty sztandarowe oraz Kompania Honorowa I Warszawskiej Brygady Pancernej z Siedlec wraz w orkiestrą wojskową.

Po Mszy Św. odbył się apel poległych, a potem przy pomniku żołnierzy Armii Krajowej pomordowanych przez NKWD zostały złożone wieńce.

Odwołując się do wygłoszonej podczas mszy św. homilii wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk: – Blizna jest widocznym znakiem tego, że coś się wydarzyło. Możemy wybaczyć, ale mamy wręcz obowiązek przywracać pamięć o tych, którzy oddali swoje życie w służbie najjaśniejszej Rzeczypospolitej.

Nieoficjalna część uroczystości odbyła się na strzelnicy, gdzie przygotowano piknik z ogniskiem, bigosem, kiełbaskami, występy: orkiestry wojskowej, zespołu Wrzos z Kąkolewnicy oraz Henryka Sobieszuka z Żakowoli Starej. W czasie uroczystości śp. Stanisława Kośmider, łączniczka AK, została uhonorowana tytułem Zasłużonego Obywatela Kąkolewnicy. Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kąkolewnicy otrzymał dr Szczepan Kalinowski, wiceprezes międzyrzeckiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, który wygłosił prelekcję o patriotycznych tradycjach Kąkolewnicy, obchodzącej 600-lecie istnienia.