600 LAT TUROWA

Pamięć o dziejach Turowa, którego historia sięga 1418 roku, stanowi istotny czynnik budowania tradycji i poczucia tożsamości mieszkańców. W 600 rocznicę lokacji miejscowości przy Domu Kultury odbyły się oficjalne uroczystości, których głównym organizatorem był Komitet Organizacji Jubileuszu 600-lecia Wsi Turów na czele z sołtys wsi Jadwigą Cisak. Gościem honorowym był wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Po mszy św. celebrowanej przez ks. bpa Piotra Sawczuka, odbyło się przed Domem Kultury odsłonięcie i poświęcenie Pomnika Jubileuszowego.

– Wszystkim Państwu, którzy identyfikujecie się z Turowem jako swoją małą ojczyzną serdecznie gratuluję dziedzictwa przodków. Jesteście Państwo godnymi następcami tych, którzy przed Wami tworzyli dzieje Turowa. Dziękuję, że wpisujecie się w ich osiągnięcia i podejmujecie trud budowania międzyludzkiej i samorządowej wspólnoty. Doceniam Państwa zaangażowanie w jej rozwój kulturalny i społeczny, podejmowanie działań sprzyjających poprawie jakości życia, aktywizacji i integracji mieszkańców oraz kształtowaniu postaw patriotyzmu i odpowiedzialności obywatelskiej. Gratuluję Państwu bogactwa sześciowiekowych doświadczeń i tradycji. Życzę, by przypominał o nich jubileuszowy pomnik, zaś one same były dla Państwa mobilizacją do podejmowania planów rozwoju oraz realizacji kolejnych przedsięwzięć, które będą dobrze służyły lokalnej społeczności. – powiedział wicewojewoda Robert Gmitruczuk.

Po części oficjalnej rozpoczęły się występy artystyczne dzieci i młodzieży i degustacja jubileuszowego tortu. Zwieńczeniem festynu było widowisko historyczne „Bitwa o folwark 1944” w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych przybyłych z terenu całego kraju oraz wieczorna zabawa taneczna.