BIAŁA PODLASKA DZIĘKUJE GWARDIANOWI

W czerwcu bialscy kapucyni obchodzili jubileusz 50-lecia pobytu zakonników w Białej Podlaskiej. Uroczystość zbiegła się z odpustem w kościele św. Antoniego. Mszę świętą celebrowali dotychczasowi gwardianie, począwszy od pierwszego ks. bpa o. Pacyfi ka Antoniego Dydycza, który w naszym mieście stawiał swoje pierwsze kroki w kapłaństwie, aż po o. Tomasza Wrońskiego. To była msza dziękczynna za pół wieku działalności duszpasterskiej. Homilię w czasie jubileuszowej mszy świętej wygłosił pierwszy gwardian bialskiej wspólnoty –  ks. Bp Antoni Pacyfik Dydycz.

W jubileuszu uczestniczyli wierni oraz władze miasta. Po nabożeństwie zakonnicy wyszli przed kościół aby przywitać się z mieszkańcami.

– Wierni ten gest przyjęli z entuzjazmem i wzruszeniem. Były słowa podziękowania, uściski, wspomnienia. Być blisko człowieka – to posłannictwo zakonnika. Mieszkańcy Białej Podlaskiej potrafią to docenić – mówi o. Tomasz Wroński, dodając że praca duszpasterska w Białej Podlaskiej to jeden z najbardziej pomyślnych lat w jego kapłaństwie, dlatego też wolałby pozostać nadal w tym mieście, ale czekają na niego nowe wyzwania.

– Niektóre media podają informację, jakoby spotkał mnie awans. To nie jest to. Życie zakonnika to gotowość podejmowania zadań, jakie stawia wspólnota i przełożeni. Prowadzimy działalność na terenie całej Polski oraz w 13 innych krajach. Przed nami ogrom zadań do realizacji – zapewnia o. Tomasz Wroński.

Tomasz „Odnowiciel”

Kościół św. Antoniego nie ma parafii, jednak przyciąga znaczną grupę wiernych. Świątynią od 50 lat opiekujący kapucyni. Zakonnicy zachęcają mieszkańców do korzystania ze stałego dyżuru spowiednika i całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Bracia prowadzą szeroką posługę duszpasterską – jako katecheci i kapelani więzienni. Przy kościele działają organizacje Ruchu Światło – Życie, Odnowy w Duchu Świętym, Żywego Różańca, Kurs na miłość. Ponadto zakonnicy aranżowali warsztaty dla młodzieży oraz pielgrzymki. Gwardian Tomasz Wroński od początku swojej posługi duszpasterskiej w Białej Podlaskiej pracował za przysłowiowe „Bóg zapłać” na rzecz młodzieży uzdolnionej humanistycznie. Przez trzy lata był przewodniczącym jury ogólnopolskiego konkursu literackiego dla młodzieży „W świecie fantazji” organizowanego przez Bialskie Centrum Kultury. Miał znakomity kontakt z młodymi ludźmi, cieszył się w ogromnym zaufaniem i szacunkiem. Dziewiąty gwardian bialskich zakonników czyli Tomasz Wroński zyskał miano „Odnowiciela” Minione trzy lata to nie tylko posługa kapłańska, ale i wytężony praca nad pozyskiwaniem środków nieodzownych do przeprowadzenia remontów.

– Dzięki grantom otrzymanym z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnowiliśmy elewację kościoła i wewnętrzną cześć klasztoru. Wykonaliśmy odwodnienie budynku. Prace uwieńczyła mozaika Matki Bożej Anielskiej. Odremontowaliśmy budynek katechetyczny, który mieści siedem sal – wymienia gwardian.

Ojciec Tomasz Wroński wyjechał już z Białej Podlaskiej. Pozostał w pamięci jej mieszkańców jako pobożny zakonnik, uśmiechnięty, życzliwy, bliski człowiek.