PIERWSZE WAKACJE PO REFORMIE EDUKACJI

W miniony piątek po raz ostatni zabrzmiał szkolny dzwonek. Szczególnie uroczysty charakter miało pożegnanie roku szkolnego, a jednocześnie powitanie wakacji w Publicznej Szkole Podstawowej Walinnie. Był to ostatni dzień pracy Stanisława Żelazowskiego, który przez ostatnie 15 lat pełnił funkcję jej dyrektora. Żegnało go nie tylko grono pedagogiczne, rodzice, dzieci, ale i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk oraz wicekurator oświaty w Lublinie Eugeniusz Pelak.

Rok szkolny 2017/2018 był pierwszym, w którym zaczęła obowiązywać reforma edukacji. 1 września  2017 r. wszystkie szkoły w Polsce były przygotowane do funkcjonowania w nowym ustroju. Rodzice wiedzieli, w jakiej szkole będzie uczyło się ich dziecko. Wydawcy przygotowali podręczniki, nauczyciele zostali przeszkoleni z nowej podstawy programowej i otrzymali pakiety informacyjne. Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało wszystkie akty prawne niezbędne do funkcjonowania szkół w nowym systemie. Samorządy otrzymały 313 mln zł na doposażenie sal szkolnych i świetlic w sprzęt i pomoce dydaktyczne. To wsparcie będzie kontynuowane w tym roku, jak i w latach następnych (2018 r. – 148 mln zł, 2019 r. – 243 mln zł, 2020 r. – 243 mln zł).

Liczba etatów nauczycieli w przedszkolach i szkołach publicznych i niepublicznych wzrosła w  porównaniu do ubiegłego roku o 17 768. Wzrosła również liczba nauczycieli, która obecnie wynosi 694 636, czyli o 10 139 więcej niż rok wcześniej. W przedszkolach, szkołach i placówkach samorządowych liczba etatów nauczycieli wzrosła o 11760 i wynosi obecnie 578444.

Bezpłatne książki, ćwiczenia, materiały edukacyjne przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymają wszyscy uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej oraz – w okresie przejściowym, w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 – uczniowie dotychczasowych gimnazjów.

Od 2017 r. subwencją oświatową zostały objęte dzieci 6-letnie w przedszkolach. Gmina otrzymuje z budżetu państwa subwencję na każde dziecko w kwocie ok. 4,3 tys. zł. Rodzic opłaca jedynie wyżywienie. Łącznie samorządy otrzymały dodatkowo na ten cel subwencję w roku 2017 w kwocie 1,429 mld zł, a w 2018 w kwocie 1,612 mld zł. Na realizację wychowania przedszkolnego samorządy otrzymują z budżetu państwa wsparcie w formie tzw. dotacji przedszkolnej. W ramach dotacji z  budżetu państwa zostały przekazane środki w wysokości: w 2017 – 1,289 mld zł, w 2018 – 1,354 mld zł. Dotacja jest udzielana na dzieci w wieku 2,5-5 lat od 1 stycznia 2018 roku na wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, a nie jak to było wcześniej – wyłącznie gminy. Kwota na jedno dziecko w roku 2018 to 1370 zł.