AUTOSTRADA A2: JEST UMOWA

W wydarzeniu wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, minister energii Krzysztof Tchórzewski, prezydent Dariusz Stefaniuk, senator Grzegorz Bierecki, poseł Jan Szewczak i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

– Odcinek autostrady A2, której podpisujemy dzisiaj koncepcję programową, to 63 km nowej drogi, która połączy się z drogą ekspresową S19, czyli z przebiegającą z północy na południe Europy trasą Via Carpatia. Realizacja autostrady A2 jest inwestycją o istotnym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby stworzenia spójnego układu komunikacyjnego, zapewniającego wysoką przepustowość i komfort podróży – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Bardzo się cieszę, że ten projekt autostrady A2, o którym mówiliśmy już wiele lat, przybiera teraz materialny kształt. Podpisanie umowy jest efektem wspólnych działań samorządowców i parlamentarzystów: mojej, senatora Grzegorza Biereckiego oraz posła Janusza Szewczaka. Nie należy zapominać także o nieocenionej roli ministra Krzysztofa Tchórzewskiego, który pochodzi z Siedlec oraz prezydenta tego miasta Wojciecha Kudelskiego. Pokazujemy, że jesteśmy skuteczni – podsumował prezydent Dariusz Stefaniuk.

Z kolei obecny na spotkaniu senator Grzegorz Bierecki podkreślił: To szczególny moment dla Białej Podlaskiej i całego Południowego Podlasia. Gratuluję prezydentowi za upór i determinację w sprawie budowy autostrady.

Wykonawcą dokumentacji będzie Multiconsult Polska. Przedsięwzięcie wycenia się na ok. 10,5 mln zł, natomiast czas realizacji wyniesie 14 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Dwujezdniowa i dwupasowa trasa o długości 63,5 km przebiegać będzie po północnej stronie obecnej DK2 przez tereny gmin: Siedlce, miasto Siedlce, Wiśniew, Zbuczyn, Mordy, Międzyrzec Podlaski, Huszlew, Biała Podlaska. Powstaną na niej trzy węzły drogowe: Siedlce Południe (Borki), Łukowisko oraz Biała Podlaska (Cicibór). Harmonogram prac inwestycyjnych przewiduje: 2020 r. – ogłoszenie przetargu w systemie ,,Projektuj i Buduj”, 2021 r. – podpisanie umowy z Wykonawcą, 2022 – 2024 r. – realizację robót budowlanych.

Szacunkowy łączny koszt realizacji tego odcinka autostrady A2 wyniesie blisko 3 mld zł. W dalszej perspektywie planowany jest odcinek w kierunku granicy wschodniej, do przejścia granicznego w Kukurykach.