SĄ PIENIĄDZE NA REWITALIZACJĘ RADZYŃSKIEGO PARKU

Dofinansowanie w wysokości w wysokości 1 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020. Łączna wartość projektu to ponad 1,9 mln zł. 153 tys. pochodzić będzie z budżetu państwa, a reszta – 794 tys. – z budżetu miasta. Przypominamy, że Zarząd Województwa Lubelskiego uchwałą z dn. 21 lutego 2017 r. anulował konkurs, w Radzyń Podlaski składał wniosek o dotację, odrzucony ze względów formalnych. Tym samym unieważniona została lista projektów wcześniej zatwierdzonych do dofinansowania. W lipcu ub. roku odbył się ponowny nabór wniosków. Rewaloryzacja, na którą wkrótce zostanie ogłoszony przetarg, zostanie zrealizowana według projektu Doroty Pape, stworzonego jeszcze w latach 90. XX wieku, podczas pierwszej kadencji samorządu.

– Gdybyśmy nie mieli tego projektu, w dodatku zaakceptowanego przez konserwatora zabytków, nie moglibyśmy w tej chwili wystąpić o środki pomocowe – podkreśla burmistrz Jerzy Rębek.

Co wejdzie w zakres prac? Od strony północnej korpusu głównego, na osi pałacu, zostanie odtworzony reprezentacyjny salon ogrodowy typu włoskiego o powierzchni ok. 1,8 ha. Na jego terenie wykonane zostaną aleje z nawierzchnią szutrową oraz fontanna. Zlikwidowane zostaną elementy kolidujące z zabytkowym charakterem parku, m.in. napowietrzne linie energetyczne czy aleje parkowe z nawierzchniami bitumicznymi i betonowymi. Salon ogrodowy będzie monitorowany – przewidziano montaż 3 kamer na słupach oświetlenia parkowego z podziemną instalacją światłowodową.

Dorota Pape o radzyńskim parku: „Ogród w Radzyniu Podlaskim jest jednym z niewielu, o ile nie jedynym na terenie Polski, ogrodem barokowym, zachowanym w oryginalnej, XVIII-wiecznej formie. Na przestrzeni wieków wiele wspaniałych zabytków sztuki ogrodowej przestało istnieć. W ogrodzie radzyńskim wszystkie elementy barokowe, począwszy od kompozycji, osi widokowych, ukształtowania trenu i układu ścieżek, przetrwały do naszych czasów. Dlatego, mimo znacznej degradacji, założenie radzyńskie jest niezwykle cenne – bo autentyczne”.

Dorota Pape: Barokowy ogród przy rezydencji magnackiej w Radzyniu Podlaskim, w: Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, pod red. Grażyny Michalskiej i Dominiki Leszczyńskiej, Radzyń Podlaski 2011