JUBILEUSZ KS. BPA ANTONIEGO PACYFIKA DYDYCZA

W Sokołowskim Ośrodku Kultury Dostojnemu Jubilatowi życzenia składali przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, Caritas Polska, duchowieństwa, sióstr zakonnych, braci kapucynów, służb mundurowych, Bractwa Kurkowego, ludzie świata kultury, nauki, służby zdrowia oraz przyjaciele. Na uroczystości nie zabrakło również brata szanownego jubilata Henryka, który tego dnia świętował swój 85. jubileusz. Podczas gali zebrani goście mogli usłyszeć fragmenty historii opowiedzianej przez jubilata od czasów dzieciństwa w rodzinnych Serpelicach, przez czasy powojenne, życie zakonne, posługę duszpasterską po dzień dzisiejszy. Jubileusz uświetniły występy solistów oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie” i Zespołu Wokalnego ,,Seniorynki”. Druga cześć spotkania odbyła się w Domu Miłosierdzia Caritas. W tym roku ks. bp Antoni Pacyfi k Dydycz obchodzi dwie ważne rocznice: 80. Rocznicę urodzin oraz 55. rocznicę święceń kapłańskich. Ważną częścią  uroczystości było odznaczenie ks. bpa Dydycza Odznaką Honorową Województwa Podlaskiego oraz włączenie Ekscelencji w szeregi Bractwa Kurkowego.