BIALSKA BIBLIOTEKA MA 80 LAT

Od czego zaczynała bialska biblioteka, a jakim potencjałem dysponuje obecnie?

– Bibliotekę oficjalnie utworzono w 1938 r, ale tradycje udostępniania książek lokalnej społeczności sięgają XVII w., kiedy to ks. Krzysztof Wilski-Ciborowicz utworzył w 1628 r. kolonię akademicką Uniwersytetu Krakowskiego, umożliwiając wypożyczanie książek z biblioteki Akademii Bialskiej. Obecnie w skład Miejskiej Biblioteki Publicznej wchodzą trzy filie, Biblioteka Główna, Barwna Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży oraz Multicentrum.

Ile osób korzysta z usług biblioteki?

– Przytoczę najnowsze dane za pierwsze półrocze 2018 r. W tym czasie było 65 211 odwiedzin i 197 034 wypożyczeń, przy ogólnej liczbie 10 554 czytelników. Natomiast w systemie prezencyjnym (na miejscu) odnotowano 20 842 odwiedzin, udostępniono 52 588 jednostek, udzielono także 12 497 informacji bibliotecznych i bibliograficznych. W tym miejscu chciałbym także zwrócić uwagę na bardzo wysoki wskaźnik zasięgu czytelnictwa w Białej Podlaskiej, który wynosi 26,30 (liczba czytelników na 100 mieszkańców). Dla porównania w województwie lubelskim wynosi on 17,1; natomiast dla całego kraju jest jeszcze niższy – 15,9.

W jaki sposób biblioteka „wychodzi” do czytelnika?

– Stawiamy na szeroko pojętą promocję czytelnictwa poprzez organizację wielu różnorodnych wydarzeń kulturalnych, spotkań ze znanymi polskimi pisarzami). Istotną rolę w zainteresowaniu czytelników lokalną historią odgrywa Dział Wiedzy o Regionie, który oferuje szeroki dostęp do wielu cennych dokumentów. Warto także wspomnieć o Klubie Genealogicznym, gdzie uczestnicy mogą dowiedzieć się z jakich materiałów korzystać i gdzie poszukiwać informacji o swoich przodkach. Niebagatelną rolę w odkrywaniu i popularyzowaniu historii lokalnej odgrywają dwa „sztandarowe” periodyki Biblioteki – naukowy „Rocznik Bialskopodlaski” oraz popularnonaukowy „Podlaski Kwartalnik Kulturalny”. Mówiąc o Bibliotece nie możemy zapominać o filiach, które są ośrodkami spotkań społeczności osiedlowych.

W tym roku MBP świętuje jubileusz 80-lecia, jak zamierzacie uczcić to wydarzenie?

– Dotychczas zorganizowaliśmy dwa konkursy: „BIBLIO-RYM” i „Biblioteka przyszłości” oraz szkolenie dla bibliotekarzy miasta i powiatu. W trakcie realizacji jest ponadto fi lm reklamujący Bibliotekę oraz jubileuszowa wystawa. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie uroczysta gala 26 października br. w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia im. F. Chopina, podczas której zostaną wręczone odznaczenia ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego najbardziej zasłużonym bibliotekarzom oraz Bialska Nagroda Kultury im. Anny z Sanguszków Radziwiłłowej.

A plany na przyszłość?

– Biblioteka planuje pozyskanie środków na unowocześnienie infrastruktury technicznej oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej dla seniorów. Chcemy założyć blog czytelniczy, gdzie pracownicy biblioteki będą polecać czytelnikom zarówno nowości książkowe, jak i starsze pozycje warte lektury. Planujemy również zwiększenie liczby spotkań ze znanymi polskimi pisarzami, regionalistami i historykami. Będziemy kontynuować działalność wydawniczą i poszerzać ją o nowe tytuły. Zamierzamy nadal organizować imprezy plenerowe i kiermasze książek.