NOWY SZKOLNY BUDYNEK OTWARTY

Senator Grzegorz Bierecki, wicewojewoda Robert Gmitruczuk, ksiądz dziekan Marian Daniluk, dyrektor Delegatury w Białej Podlaskiej Kuratorium Oświaty w Lublinie Małgorzata Kiec, przedstawiciele władz samorządowych oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie wzięli udział w poświęceniu i otwarciu nowej części budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza. Szkoła powstała dzięki zaangażowaniu, wsparciu oraz determinacji rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności, która założyła Podlaskie Stowarzyszenie Dobra Szkoła. Uroczystość uświetniła część artystyczna z udziałem uczniów i rodziców poświęcona 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.