ZDECYDUJ O PRZYSZŁOŚCI

Wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ograniczenie kadencji organów samorządowych do 5 lat to najważniejsze zmiany w ordynacji wyborczej. Głosować w wyborach samorządowych mogą wszyscy, którzy posiadają czynne prawo wyborcze, mają ukończone 18 lat i stale zamieszkują na obszarze gminy, powiatu i województwa, którego dotyczy wybór. Głosować można osobiście w godz. 7 – 22 (nie zapomnijmy o zabraniu dowodu tożsamości)., głos korespondencyjny oddać mogą jedynie osoby niepełnosprawne.

Jak głosować w wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców, aby głos był ważny?

W wyborach do rad gmin liczących do 20 tys. mieszkańców głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Jak głosować w wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców, aby głos był ważny?

W wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 tys. mieszkańców głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Jak głosować w wyborach do rad powiatów?

 W wyborach do rad powiatów głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Jak głosować w wyborach do sejmików wojewódzkich?

W wyborach do sejmików wojewódzkich głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu.

Jak głosować w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast?

W wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.