STEFANIUK NAJLEPSZY W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Dariusz Stefaniuk wygrał pierwszą turę, zdobywając 44,03% poparcia. Wynik prezydenta (10 434 głosów) jest rekordowy, żaden inny polityk nie zyskał zaufania tak wielu bialczan.

Dalsza praca dla miasta

– To dla mnie dowód dobrej oceny mijającej kadencji. Kolejna będzie dla Białej Podlaskiej jeszcze lepsza, bo wreszcie będziemy mieli rozsądne i chętne do współpracy władze sejmiku województwa. Zwycięstwo PiS na Lubelszczyźnie gwarantuje, że Biała Podlaska wreszcie nie będzie przez Lublin pomijana. Wręcz przeciwnie, czołowi radni samorządu wojewódzkiego już deklarują wielkie wsparcie dla moich projektów – komentuje Dariusz Stefaniuk. – Do drugiej tury podchodzę spokojnie. Pracujemy w kampanii, rozmawiamy na ulicach z bialczanami, to są świetne, pełne dobrej energii spotkania. Liczę, że mój konkurent dostosuje się i będzie prowadził merytoryczną kampanię, przedstawiając swoje propozycje dla mieszkańców. Do tej pory tego trochę brakowało.

Kandydat koalicji

Drugie miejsce w wyborach i 7 691 głosów zdobył Michał Litwiniuk z Koalicji Obywatelskiej. Ugrupowanie to w Białej tworzą PO, postkomunistyczny SLD, Nowoczesna, PSL a także Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, skupiające m.in. dawnych milicjantów. Trzecie miejsce zajął Andrzej Czapski a na ostatnim znalazł się Bogusław Broniewicz. Frekwencja wyniosła 52, 37% uprawnionych do głosowania.

Rada dla PiS

W bialskiej radzie miasta najliczniejszy klub stworzy Prawo i Sprawiedliwość. Mandat uzyskało 11 kandydatów tego ugrupowania. Świetne wyniki osiągnęli wiceprezydenci miasta Adam Chodziński i Henryk Grodecki. Oprócz nich do nowej rady weszli Marek Dzyr, Adam Chodziński, Sławomir Potocki, Anna Korolczuk, Dariusz Litwiniuk, Wiesław Rabczuk, Edward Borodijuk, Dariusz Stefaniuk, Karol Sudewicz i Stanisław Nikołajczuk. Drugi wynik uzyskała Koalicja Obywatelska (9 mandatów), trzech radnych będzie miała Biała Samorządowa