DNI MODLITWY I REFLEKSJI

Dla wierzących w Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny, pierwszy z tych dni, Dzień Wszystkich Świętych to kierowanie swoich myśli i modlitw do tych, których ziemskie życie było drogą do świętości. Szukamy u nich wsparcia i oparcia na nasze dalsze życie.

W Dniu Zadusznym, zwanym potocznie Świętem Zmarłych, zapalamy znicze na grobach naszych bliskich, przywołując z pamięci chwile, gdy byli z nami, dziękując im za to, co wnieśli w nasze życie. Pamiętajmy w tych dniach o bezimiennych mogiłach i o grobach obrońców ojczyzny. W Dniu Zadusznym szczególnie ważna jest nasza modlitwa, którą możemy ofiarować za dusze zmarłych przebywających w czyśćcu.

To dwa dni modlitw i zadumy, podsumowań i przemyśleń, także i nad własnym życiem, nad tym co, wieczne i ulotne, dobre i złe, wartościowe i puste. Zastanawiamy się bowiem nie tylko nad  przemijaniem świata, ale i własnym.