MARSZAŁEK W KARYKATURZE I NA PLAKACIE

W obchodach 100 rocznicy odzyskanie niepodległości nie mogło zabraknąć wystaw i prelekcji poświęconych marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Regionalista, wielki pasjonat historii dr. Szczepan Kalinowski od wielu lat gromadzi wszystko, co dotyczy obu Naczelników – Tadeusza Kościuszki i Józefa Piłsudzkiego. Napisał ok. 100 artykułów i prac naukowych poświęconych marszałkowi oraz czasom, w których żył on i działał. Przygotował i wygłosił dziesiątki prelekcji w różnych miejscowościach.. Swoje bogate zbiory często i chętnie udostępnia szerokiej publiczności.

11 listopada w bialskiej Galerii Podlaskiej miał miejsce wernisaż wystawy „Marszałek Piłsudski w karykaturze i na plakacie” autorstwa dr Szczepana Kalinowskiego. Mimo wielu różnorodnych imprez, jakie w tym dniu były organizowane w mieście, liczna grupa osób przybyła na otwarcie tej wystawy.

Marszałek

Józef Piłsudski poprzez swoją osobowość i dokonania był wyjątkowo wyrazistą i barwną postacią. Wzbudzał silne emocje – podziw u zwolenników i zdecydowaną niechęć u oponentów. Dla ówczesnych artystów był niewyczerpanym źródłem inspiracji. Literaci i dziennikarze opisywali jego  działania jak męża stanu, ale i osoby prywatnej. Malarze, rysownicy i fotograficy natomiast w czasie euforii z odzyskania wolności bardzo chętnie przedstawiali Józefa Piłsudskiego.

Jak zauważył dr Kalinowski, w tych czasach nastąpił bujny rozkwit polskiego plakatu. Podczas wojny polsko – bolszewickiej i w trakcie obrony Warszawy to rysownicy poprzez plakaty wzywali rodaków do broni, mobilizacji, do walki o niepodległość. To plakaty zachęcał ludzi do uczestnictwa w tym wydarzeniu oraz wzywały naród do jedności, ocalenia najwyższych wartości.

Po „Cudzie nad Wisłą” rysownicy i malarze kontynuowali swoje dzieło. – Każdy plakat w tym okresie czy też karykatura były komentarzem jakiegoś wydarzenia – mówi Szczepan Kalinowski.

Podczas „Przewrotu majowego”, jak również wyborów plakaty i karykatury miały charakter propagandowy, zachęcały obywateli do poparcia odpowiedniej frakcji politycznej a tym samym zniechęcenia do kontrkandydatów.

Po śmierci marszałka na terenie całego kraju postanowiono w sposób wyjątkowo uroczysty obchodzić żałobę, jak również uczcić jego pamięć wznosząc kopce. W ocenie Szczepana Kalinowskiego na Południowym Podlasiu znajdowało się aż 10 tego typu obiektów: m.in. w Brzozowicy (gm. Kąkolewnica), Kościeniewiczach (gm. Piszczac), Mariampolu (gm. Leśna Podlaska), Neplach (gm. Terespol), Pratulinie (gm. Rokitno), Wólce Zabłockiej (gm. Tuczna).

Po drugiej wojnie światowej usiłowano wyrugować marszałka Piłsudskiego z historii – był niewygodną postacią, pokonał przecież „zwyciężoną czerwoną armię”. Książki o nim, publikacje, obrazy, rysunki były obecne jedynie w prywatnych zbiorach lub skrzętnie schowane w archiwach.

Odrodzenie naszego państwa to trudny, heroiczny i niezwykle ekscytujący fragment naszej historii, dlatego też warto odwiedzić „Galerię Podlaską” aby choć przez chwilę poczuć atmosferę tamtych dni.