JAK MINĄŁ 2018 ROK NA POŁUDNIOWYM PODLASIU

STYCZEŃ

– Bialska podstrefa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ma pierwszego inwestora. Firma Edwood specjalizująca się w przetwórstwie drewna liściastego jest wiodącym europejskim producentem klejonego z drewna litego – blatów kuchennych i meblowych, stopni schodowych etc. Spółka zamierza na terenie bialskiej podstrefy uruchomić nowy zakład produkcji półfabrykatów oraz komponentów meblowych.

– Alvin Gajadhur, szef Głównej Inspekcji Transportu Drogowego poinformował, że w bialskim wydziale zamiejscowym GITD w roku bieżącym pracę podejmie dodatkowo 100 osób. – O tym, jak ogromny w naszym regionie jest głód pracy najlepiej świadczy fakt, że w listopadzie 2017 r. na 20 miejsc zgłosiło się ponad 350 osób, z których 90% legitymowało się wyższym wykształceniem – powiedział senator Grzegorz Bierecki.

– Radzyń Podlaski po raz pierwszy uzyskał pieniądze na rewitalizację Pałacu Potockich bezpośrednio z budżetu państwa. – Udało nam się z panem senatorem przeforsować poprawkę do budżetu państwa i wprowadzić kwotę 1,6 mln zł z przeznaczeniem na rewitalizację Pałacu. W przyszłym roku powinna znaleźć się w budżecie na ten cel podobna kwota – stwierdził poseł Janusz Szewczak.

LUTY

– Diecezja Siedlecka obchodzi jubileusz 200-lecia. W janowskiej kolegiacie Trójcy Świętej ks. bp. Kazimierz Gurda dokonał poświęcenia odnowionej krypty i grobów zmarłych w XVIII w. Biskupów Łuckich i Janowskich.

– W Radzyniu powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Burmistrz Jerzy Rębek poinformował, że w połowie roku w budynku, w którym w czasie wojny mieścił się areszt gestapo, a w l. 1944 – 1956 Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, rozpoczną się prace adaptacyjne. – Moja deklaracja sfinansowania Muzeum jest aktualna. Zabezpieczone na ten cel środki są do dyspozycji na koncie mojej prywatnej Fundacji „Kocham Podlasie” – zapewnił senator Grzegorz Bierecki.

– O 16 procent zmniejszyła się liczba osób korzystających ze świadczeń opieki społecznej w Białej Podlaskiej. W 2016 r zasiłek pobierało 2981 potrzebujących, w 2017 r. zaś już tylko 2511 osób. – Sytuacja ekonomiczna rodzin systematycznie poprawia się – powiedziała Ewa Borkowska, dyrektor MOPS.

MARZEC

– Od Oficyny Zachodniej rozpoczął się remont bialskiego Muzeum Południowego Podlasia. Przybędzie sal ekspozycyjnych, w których znajdą miejsce stałe wystawy: archeologiczno-historyczna i etnograficzna, udostępniona zostanie również kolekcja dzieł „podlaskiego Nikifora” – Bazylego Albiczuka. Zbiory muzealne zostaną ponadto zdigitalizowane i udostępnione w internecie.

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na wykonanie elementów koncepcji programowej budowy odcinka autostrady A2 z Siedlec do Białej Podlaskiej. Budowa ma rozpocząć się w 2022 r. i zostać ukończona dwa lata później. – Autostrada to gwarancja dynamicznego rozwoju nie tylko Białej Podlaskiej, ale i innych miejscowości położonych w jej pobliżu – powiedział senator Grzegorz Bierecki, orędownik jej powstania, dzięki interwencji którego odcinek mający kończyć się pierwotnie w Międzyrzecu, został przedłużony do Białej Podlaskiej.

– Polskie Linie kolejowe rozpoczęły prace na odcinku linii kolejowej Biała Podlaska – Terespol, będącym elementem Jedwabnego Szlaku. Bialski dworzec otrzyma przejście podziemne, powstanie też nowy przystanek kolejowy, przy ul. Lubelskiej wybudowany zostanie tunel drogowy, a nad rzeką Rudką – nowy most. Zmodernizowane będą również stacje w Białej Podlaskiej, Małaszewiczach i Terespolu. W 2020 r., po zakończeniu prac, które pochłoną pół miliarda złotych, pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością 160 km/h.

– Człowiekiem Roku Tygodnika Podlaskiego został Kamil Paszkowski. Tegoroczny laureat to pełnomocnik Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Lecha i Marii Kaczyńskich, a jednocześnie koordynator wszystkich prac związanych z powstaniem Pomnika Pary Prezydenckiej. Od lat związany jest ze środowiskiem bialskich kibiców, z którymi współtworzył murale poświęcone Żołnierzom Wyklętym, organizował mecze charytatywne oraz zbiórki przeznaczone dla Polaków na Kresach.

KWIECIEŃ

– Biała Podlaska jest liderem w realizacji projektów unijnych w obszarze edukacji. Bialski samorząd w obecnej kadencji pozyskał na ten cel łącznie ok. 16,5 mln zł. Ostatnio projekt „Nauczanie eksperymentalne w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 – Droga do przyszłości” został wybrany do dofinansowania w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski. W grudniu ubiegłego roku 4,2 mln dofinansowania otrzymały na modernizację i doposażenie warsztatów oba bialskie Zespoły Szkół Zawodowych.

– Projekt „Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska” zostanie jednak dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020. W jego ramach powstanie łącznie 829 instalacji, w tym 304 zestawy kolektorów słonecznych, 201 instalacji fotowoltaicznych, 228 powietrznych pomp ciepła oraz 96 pieców na biomasę. Koszt projektu wynosi ponad 12 mln zł. z czego prawie 9 mln to środki UE.

MAJ

– Przysięga złożona na Placu Wolności w dniu święta 34 pułku piechoty przez żołnierzy bialskiego 23 batalionu lekkiej piechoty, wchodzącego w skład Lubelskiej Obrony Terytorialnej, poza wymiarem symbolicznym oznacza powrót Wojska Polskiego do Białej Podlaskiej.

– W ramach Nocy Muzeów w Radzyniu udostępniona została do zwiedzania cela nr 6 w budynku przy ul. Warszawskiej 5 A, gdzie w czasie wojny mieścił się areszt śledczy Gestapo, a w l. 1944 0-1956 Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Na ścianach piwnicy zachowały się inskrypcje wykonane przez więzionych tu żołnierzy AK, WiN i NSZ. Starania o utworzenie muzeum w byłej katowni rozpoczęły się 72 lata temu, jednak dopiero obecnie są one finalizowane.

– Biała Podlaska to miasto symboliczne. Tutaj rozpoczynamy program budowy i oddawania „mieszkań plus”, który jest wielka alternatywą dla rzeczywistości, która do tej pory panowała – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości przekazania kluczy do 186 mieszkań wybudowanych w ramach rządowego programu.

CZERWIEC

– W Dzień Dziecka, świętowany podczas obchodów dni miasta, Prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką odwiedzili Białą Podlaską. Prezydent nawiązał do swojej pierwszej wizyty w grodzie nad Krzną 11 listopada 2015 r. – Chciałem podziękować za patriotyczne wychowanie, o które dbacie w Białej Podlaskiej. Dziękuję, że pamiętacie o tym, co ważne dla Polski. Dzieci są dla nas tym, co najpiękniejsze. Marzymy o nich, dbamy o nie, staramy się zapewnić im wszystko, aby mogły być szczęśliwe. Życzę państwu, abyście patrzyli w przyszłość z nadzieją. Życzę dzieciom, aby były szczęśliwe – powiedział Andrzej Duda.

– W tym roku przeznaczymy bezprecedensową kwotę na budowę i remonty dróg gminnych i powiatowych, czyli 1,3 mld zł. To o 500 mln więcej niż planowaliśmy – powiedział premier Mateusz Morawiecki. W naszym regionie dofinansowanie dostaną m.in. ul. Warszawska w Białej Podlaskiej, ul. Piwonii w Parczewie, ul. Nadbrzeżna w Kodniu, a także droga powiatowa na odcinku Podedwórze – Zaliszcze. W Radzyniu zmodernizowane zostaną ulice Sitkowskiego, Bł. Męczenników Podlaskich i Podlaska. Wygodniej będzie się też podróżowało drogą gminną w Paszkach Dużych. Przebudowana zostanie również droga w miejscowości Lubiczyn (gm. Dębowa Kłoda).

LIPIEC

– Dwutygodnik „Forbes” opublikował zestawienie Miast Przyjaznych dla Biznesu, przygotowane z Centralnym Ośrodkiem Informacji Gospodarczej, w którym podstawowym kryterium był wskaźnik przyrostu liczby firm na 1000 mieszkańców. Biała Podlaska znalazła się na piątym miejscu w kategorii miast liczących od 50 do 149 tys. mieszkańców.

– Na radzyńskim Placu Wolności przysięgę wojskową złożyło 70 żołnierzy 2 Lubelskiej Obrony Terytorialnej im. mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”. To pierwsze tej rangi wydarzenie wojskowe w historii miasta.

SIERPIEŃ

– Rada Ministrów przyjęła program pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich poszkodowanych przez suszę. Rząd przeznaczył na ten cel prawie 800 mln zł.

– Nadleśnictwo Parczew fetuje w tym roku dwa jubileusze. Pierwszy związany jest ze 100-leciem odzyskania niepodległości, drugi natomiast – z 100 rocznicą działalności Nadleśnictwa. Z tej okazji parczewscy leśnicy udostępnili Park Pamięci, ufundowali kapliczkę św. Gwalberta, ich patrona, odsłonili pamiątkową tablicę oraz zasadzili Dąb Niepodległości.

WRZESIEŃ

– Projekt „Rokoko na nowo – rewitalizacja centrum Radzynia Podlaskiego” nie otrzyma dofinansowania w wys. 10 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek Sławomir Sosnowski stwierdził, że „mieszkańcy Radzynia nie powinni nieść tego słonia”, jak określił Pałac Potockich. Może w tym upatrywać należy odrzucenie wniosku radzyńskiego magistratu?

– Rada Ministrów podjęła decyzję o wyasygnowaniu dodatkowo 1,5 mld zł na pomoc rolnikom, poszkodowanym przez suszę. To największa w historii kwota przeznaczona na ten cel.

– W Białej Podlaskiej odbyły się Akademickie Mistrzostwa Świata w Podnoszeniu Ciężarów, największe wydarzenie sportowe w naszym regionie, za organizację których wiele pochlebnych ocen zebrała Akademia Wychowania Fizycznego. Po inauguracji zawodów światowe media donosiły, że „pierwszy medal w mistrzostwach zdobyli organizatorzy za ceremonię otwarcia”.

PAŹDZIERNIK

– Wmurowano kamień węgielny pod budowę Galerii Karuzela w Białej Podlaskiej. Obiekt, w którym znajdzie się 60 sklepów, restauracje i strefa odpoczynku ma zostać oddany do użytku w IV kwartale przyszłego roku. Pracę znajdzie tu ok. 500 osób.

– Na Południowym Podlasiu gościł premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu otworzył drogę Zaliszcze – Podedwórze w powiecie parczewskim, sfinansowaną w 80% z Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów, a po południu spotkał się z mieszkańcami Radzynia, który został laureatem ogólnopolskiego konkursu Eco Miasto w kategorii miast do 100 tys. mieszkańców.

– Magistrat Białej Podlaskiej po raz kolejny zasięgnął opinii znanego specjalisty w zakresie finansów samorządowych dr. Jaka Sieraka. W świetle raportu najbliższe lata będą obfitować w nowe inwestycje i większe wydatki, bowiem budżet miasta jest wreszcie stabilny. – Biała Podlaska posiada potencjał finansowy, który będzie mogła wykorzystać na przykład na wkład własny do projektów unijnych – powiedział dr Sierak.

LISTOPAD

– Najwyższa od 28 lat frekwencja (54.96%), najlepszy wynik PiS w wyborach samorządowych i klęska PSL – tak w skrócie podsumować można wybory samorządowe 2018. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało w sejmiku województwa lubelskiego 18 mandatów, czyli bezwzględną większość, pozwalającą na samodzielne rządy. Aż trzy z nich przypadły na nasz region. PiS będzie mieć najwięcej radnych w radach Białej Podlaskiej, Radzyniu i Parczewie. Podobnie w radach powiatów radzyńskiego i parczewskiego. Burmistrzami Radzynia, Parczewa, Terespola i Międzyrzeca na kolejną kadencję zostali dotychczasowi włodarze. Nowym prezydentem Białej Podlaskiej został Michał Litwiniuk.

– Święto 11 listopada nie tylko na Południowym Podlasiu, ale i w całym kraju obchodzone było w sposób szczególny z uwagi na 100 rocznicę odzyskania niepodległości. W Kodniu odsłonięto nowy pomnik. Pierwszy, upamiętniający 10-lecie tej rocznicy, wzniesiono w 1928 r. Podczas II wojny światowej Niemcy usunęli z niego godło narodowe, a w 1952 r. decyzją władz komunistycznych rozebrany został cokół. Fundusze na nowy pomnik pochodziły ze środków własnych gminy Kodeń, sprzedaży cegiełek oraz ofiar darczyńców.

– Dobiega końca I etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej, pierwszego takiego ośrodka w Polsce, wznoszonego staraniem Stowarzyszenia „Wspólny Świat”. W budynku, którego oficjalne otwarcie nastąpi w maju 2019 będzie funkcjonował ośrodek terapii i diagnostyki oraz przedszkole dla dzieci.

GRUDZIEŃ

– Ponad 800 mln czeka w 2019 r. na mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w Polsce Wschodniej. To środki przeznaczone zarówno dla firm, które chciałyby rozwinąć swoją działalność, jak i dla początkujących. – Chcemy przede wszystkim wspierać powstawanie innowacji – to one powodują wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, dają nowe miejsca pracy dla specjalistów, a w konsekwencji dalszy, zrównoważony rozwój makroregionu – mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w ministerstwie inwestycji rozwoju.

– Najpierw Galeria Karuzela, a teraz stadion. Budowa obu tych obiektów, największych inwestycji realizowanych obecnie w Białej Podlaskiej, została wstrzymana. Podobno – czasowo. W pierwszym przypadku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił pozwolenie na budowę, w drugim – prezydent Michał Litwiniuk odstąpił od umowy, motywując swoją decyzję m.in. opóźnieniem prac, wykonywanych przez firmę S – Sport. Nikt obecnie nie wie, czy budowy galerii oraz stadionu będą kontynuowane. Jeśli nie – czy powstaną ronda przy ul. Kolejowej i Sportowej, które współfinansować miał Karuzela Holding?